Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET - Netwerk Ewropew dwar iż-Żoni tas-Sajd

FARNET hu komunità ta' persuni, inklużi esperti, uffiċjali ċivili u ċittadini tal-UE, li huma impenjati kollettivament fl-implimentazzjoni ta' fergħa partikolari (Assi 4) tal-Fond Ewropew għas-Sajd maħsub biex jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli fiż-żoni tas-sajd tal-UE.

Il-fondi disponibbli taħt din il-fergħa huma maħsubin biex joħolqu attività ekonomika alternattiva u jippromwovu l-kwalità tal-ħajja f'żoni affettwati minn tnaqqis fl-attivitajiet tas-sajd.

Aspett partikolarment innovattiv tal-Assi 4 hu l-metodu territorjali jew ibbażat fuq iż-żona, fejn it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-użu tal-fondi jiġi ddelegat lil organizzazzjonijiet stabbiliti lokalment, magħrufa bħala grupp ta' azzjoni lokali tas-sajd (FLAGs). It-teħid tad-deċiżjonijiet hu ggwidat minn strateġija lokali, żviluppata minn kull FLAG b'rispons għall-bżonnijiet u l-opportunitajiet lokali speċifiċi.

Il-FLAGs u oħrajn involuti fl-implimentazzjoni tal-Assi 4 huma assistiti mill-Unità ta' Appoġġ FARNET, li tiffaċilita n-netwerking fil-livell Ewropew, tibni 'pjattaforma ta' taħriġ' li tgħaqqad l-għerf u l-esperjenza dejjem ikbar mill-Ewropa kollha.

Kuntatti:

Unità ta' Appoġġ FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Websajt: FARNET