Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET - Netwerk Ewropew dwar iż-Żoni tas-Sajd

FARNET hi komunità ta’ persuni li jimplimentaw l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD) bil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). Dan in-netwerk iġib flimkien Gruppi ta’ Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs), awtoritajiet ta’ ġestjoni, ċittadini u esperti minn madwar l-UE.

il-finanzjament CLLD huwa delegat lis-sħubijiet lokali li jgħaqqdu s-servizz privat, l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Magħrufa bħala l-Gruppi ta’ Azzjoni lokali tas-Sajd (FLAGs), dawn is-sħubijiet jiffinanzjaw proġetti lokali fi ħdan il-qafas ta’ strateġija, żviluppata bi tweġiba għal ħtiġijiet speċifiċi u opportunitajiet identifikati lokalment.

It-tkomplija tal-metodu bbażat fuq iż-żona li kien inbeda minn Axis 4 ta' EFF, CLLD taħt il-FEMS twassal opportunitjiet ġodda għall-komunitajiet lokali biex jffaċċjaw il-bosta sfidi li jiltaqgħu magħhom iż-żoni kostali u tas-sajd fl-UE kollha. Abbażi ta' aktar minn 10,000 proġett li ġew appoġġjati fil-perjodu 2007-2014, il-komunitajiet lokali issa se jkollhom ukoll il-possibbiltà li jikkombinaw fondi CLLD mill-FEMS ma’ dawk minn Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej oħrajn: il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

L-Unità ta’ Appoġġ għal FARNET ġiet stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea biex tgħin fl-implimentazzjoni ta’ CLLD taħt il-FEMS. B'ħidma mill-qrib mad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (DG MARE), l-amministrazzjonijiet tal-istati membri, in-netwerks taż-żoni nazzjonali tas-sajd, il-FLAGs u partijiet oħra involuti fl-implimentazzjoni ta' CLLD, l-Unità ta’ Appoġġ għal FARNET tistinka biex tibni “netwerk ta' tagħlim” li jgħaqqad l-għarfien u l-esperjenza dejjem jikbru f'CLLD miż-żoni tas-sajd madwar l-Ewropa.

Kuntatt:

Unità ta' Appoġġ FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
Email: info@farnet.eu
Sit web: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]