Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Eiropas Zivsaimniecības reģionu tīkls (FARNET)

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šajā tīklā sadarbojas zivsaimniecības rīcības grupas, pārvaldes iestādes, iedzīvotāji un eksperti no visas ES.

Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai iedalīto naudu uztic vietējām partnerībām, kurās iesaistījies privātais sektors, pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šīs partnerības pazīstamas arī kā zivsaimniecības rīcības grupas. Tās finansē vietējus projektus, kas atbilst stratēģijai, kura izstrādāta, ņemot vērā īpašās vietējās vajadzības un iespējas.

Turpinot teritoriālo jeb apgabalu pieeju, kas sākās līdz ar Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 4. apakšprogrammu, sabiedrības virzīta vietējā attīstība, kuru atbalsta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), dod vietējām kopienām jaunas iespējas risināt dažādās problēmas, kas visā ES pastāv piekrastes zonās un zivsaimniecības nozarē. 2007.–2014. gadā atbalstīti vairāk nekā 10 000 projektu. Nu vietējām kopienām būs arī iespēja kombinēt sabiedrības virzītai vietējai attīstībai piešķirtos līdzekļus, kas nāk no EJZF, ar finansējumu, ko piešķir Eiropas strukturālo un investīciju fondi: Eiropas Sociālais fonds (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Eiropas Komisija ir izveidojusi FARNET atbalsta nodaļu, lai palīdzētu īstenot sabiedrības virzītu vietējo attīstību, ko atbalsta EJZF. Cieši sadarbojoties Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātam, dalībvalstu iestādēm, valstu zivsaimniecības reģionu tīkliem, zivsaimniecības rīcības grupām un citām ieinteresētajām personām, kas iesaistījušās sabiedrības virzītā vietējā attīstībā, FARNET atbalsta nodaļa cenšas izveidot “zināšanu platformu”, kurā koncentrētas aizvien pieaugošās zināšanas par sabiedrības virzītu vietējo attīstību zivsaimniecības teritorijās visā Eiropā.

Kontaktinformācija:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tālrunis: +32 2 613 26 50
E-pasts: info@farnet.eu
Tīmekļa vietne: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]