Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Europos žuvininkystės rajonų tinklas FARNET

FARNET suburia visos Europos Sąjungos specialistus, valstybės tarnautojus ir piliečius, kartu įgyvendinančius Europos žuvininkystės fondo 4 krypties priemonę, kurios paskirtis – skatinti tvarų vystymąsi ES žuvininkystės rajonuose.

Pagal šią naują kryptį lėšos pirmiausia skiriamos pakaitinės ekonominės veiklos skatinimui ir gyvenimo kokybės gerinimui rajonuose, kuriuose žuvininkystės veikla silpsta.

Itin naujoviška 4 krypties ypatybė – teritorinis, arba į vietovę orientuotas, metodas, t. y. sprendimus dėl lėšų panaudojimo priimti pavesta vietos organizacijoms – vadinamosioms žuvininkystės vietos veiklos grupėms. Sprendimai priimami vadovaujantis vietos strategija, kurią kiekviena žuvininkystės vietos veiklos grupė parengia atsižvelgdama į konkrečius vietos poreikius ir galimybes.

Žuvininkystės vietos veiklos grupėms ir kitiems dalyviams, įgyvendinantiems 4 krypties priemonę, padeda FARNET paramos padalinys, sudarantis sąlygas megzti ryšius Europos lygmeniu ir kuriantis „mokymosi platformą“, sutelkiančią nuolat gausėjančias visos Europos žinias ir patirtį.

Kontaktiniai duomenys

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. (32 2) 613 26 50
E. paštas info@farnet.eu
Interneto svetainė FARNET