Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
    Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET (Fisheries areas network) – Halászati területek hálózata

A FARNET az EU területén élő olyan személyekből (szakértőkből, tisztviselőkből, helyi lakosokból) álló közösség, akik közös erővel törekednek az Európai Halászati Alap (EHA) egyik konkrét célkitűzésének (4. prioritási tengely) megvalósítására, azaz az uniós halászati térségek fenntartható fejlődésének előmozdítására.

Az új prioritási tengely keretében biztosított finanszírozás mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy alternatív gazdasági tevékenységek jöjjenek létre, és javuljon az életminőség azokon a területeken, ahol a halászat visszaszorulóban van..

A 4. prioritási tengely egyik különleges újdonsága a területi vagy területalapú szemlélet, amely szerint a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos döntéseket a helyi szervezetek (más néven a helyi halászati akciócsoportok) hozzák meg. Ezek az akciócsoportok a konkrét helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével kidolgozzák saját helyi stratégiájukat, és döntéseiket erre alapozva hozzák meg.

Az akciócsoportok és a 4. tengely végrehajtásában szerepet játszó egyéb érdekelt felek munkáját a FARNET támogatócsoportja segíti. Feladata, hogy megkönnyítse az uniós szintű hálózatépítést és olyan „tanulási platformot” segítsen kiépíteni, amely az Európa-szerte létrejött, egyre nagyobb méretű ismeretanyagot és tapasztalatot hivatott egybegyűjteni.

Kapcsolat:

FARNET támogatócsoport
Rue de la Loi 38 boîte 2
B-1040 Bruxelles (Brüsszel)
Tel.: +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Honlap: FARNET