Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Euroopan kalastusalueiden verkosto

FARNET-verkosto kokoaa yhteen EU-maiden asiantuntijoita, virkamiehiä ja kansalaisia, jotka osallistuvat Euroopan kalatalousrahaston uuden toimintalinjan 4 täytäntöönpanoon. Tämän toimintalinjan tavoitteena on edistää EU:n kalastusalueiden kestävää kehitystä.

Toimintalinjasta 4 myönnettävällä rahoituksella pyritään edistämään vaihtoehtoista taloudellista toimintaa ja parantamaan elämänlaatua alueilla, jotka ovat kärsineet kalastustoiminnan vähenemisestä.

Toimintalinjan 4 innovatiivisena piirteenä on alueellinen lähestymistapa, jossa rahoituksen käyttöä koskeva päätöksenteko on delegoitu paikallisorganisaatioille, nk. paikallisille kalastusalan toimintaryhmille (FLAG). Päätöksentekoa ohjaa paikallinen toimintastrategia, jonka kukin kalastusalan toimintaryhmä laatii paikallisten erityistarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Paikallisia kalastusalan toimintaryhmiä ja muita toimintalinjan 4 täytäntöönpanijoita avustaa FARNET-tukiyksikkö, joka helpottaa verkostoitumista Euroopan tasolla kehittämällä ”oppimisfoorumia”, jossa eurooppalainen tietämys ja kokemus kootaan yhteen.

 Yhteydenotot:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Puhelin: (+32-2) 613 26 50
Sähköposti: info@farnet.eu
Internet-sivusto: FARNET