Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET - Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

FARNET on võrgustik, mis ühendab kogu ELi eksperte, ametnikke ja kohalikke kodanikke, kes on üheskoos pühendunud Euroopa Kalandusfondi konkreetse elemendi (4. telg) rakendamisele, eesmärgiga edendada ELi kalapüügipiirkondade säästvat arengut.

Uue telje raames kasutada olevad rahalised vahendid on suunatud eelkõige alternatiivse majandustegevuse arendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks sellistes piirkondades, kus kalapüügi vähenemine tekitab tagasilööke.

Eriti innovaatiline on neljanda telje puhul territoriaalne või piirkonnapõhine lähenemine, mille puhul rahaliste vahendite kasutamise üle otsustamine on delegeeritud kohalikele organisatsioonidele (kalanduse kohalikud tegevusrühmad). Otsustamisel juhindutakse kohalikust strateegiast, mille kalanduse kohalikud tegevusrühmad koostavad vastavalt kohalikele vajadustele ja võimalustele.

Kalanduse kohalikud tegevusrühmad ja muud neljanda telje rakendamisel osalejad saavad abi võrgustiku FARNET tugiüksuselt, mis tõhustab Euroopa tasandil suhtlemist, luues selleks nn õppeplatvormi, mis koondab kokku järjest rohkem teadmisi ja kogemusi kõikjalt Euroopast.

Kontaktandmed:

Võrgustiku FARNET tugiüksus
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-post: info@farnet.eu
Veebisait: FARNET