Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Netværket af fiskeriområder

FARNET er en sammenslutning af mennesker, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Netværket samler lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet (FLAG'er) som forvalter myndigheder, borgere og eksperter fra hele EU.

CLLD-finansiering delegeres til lokale partnerskaber, som bringer den private sektor, lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer sammen. Under betegnelsen lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet (FLAG'er) finansierer disse partnerskaber projekter inden for rammerne af en strategi udviklet som reaktion på lokalt udpegende behov og muligheder.

Med den områdebaserede tilgang til fiskerifonden, som blev indledt af Axis 4, giver lokaludvikling styret af lokalsamfundet under EHFF nye muligheder for lokalsamfundene for at tackle de mange udfordringer, som kyst- og fiskeriområder står over for i hele EU. Med udgangspunkt i de over 10 000 projekter, som fik støtte i perioden 2007-2014, har lokalsamfundene nu også mulighed for at kombinere CLLD-midler fra EHFF med midler fra andre europæiske struktur- og investeringsfonde: Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Europa-Kommissionen har etableret en støtteenhed under FARNET, som skal hjælpe med implementeringen af CLLD under EHFF. I tæt samarbejde med Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri (GD MARE), medlemslandenes myndigheder, netværk af nationale fiskeriområder, FLAG'er og andre involverede i gennemførelsen af CLLD arbejder FARNET-støtteenheden på at danne et "læringsnetværk", som samler viden og erfaring inden for CLLD i fiskeriområder i hele Europa.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tlf. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Website: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]