Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Netværket af fiskeriområder (FARNET)

FARNET er et netværk af eksperter, myndigheder og privatpersoner fra hele Europa, der samarbejder om at skabe en bæredygtig udvikling af EU's fiskeriområder – et af målene for Den Europæiske Fiskerifond (prioriteret opgave 4).

Fiskerifondens midler på dette nye område skal først og fremmest skabe alternative økonomiske aktiviteter og forbedre livskvaliteten i samfund, der er ramt af tilbagegang i fiskeriet.

En nyhed er den lokale forankring, som indebærer, at beslutninger om, hvordan pengene skal bruges, delegeres til lokale grupper, de såkaldte lokale fiskeriaktionsgrupper. Deres beslutninger bygger på en lokal strategi, der er skræddersyet til lokalområdets særlige behov og muligheder.

Fiskeriaktionsgrupperne bistås af en støtteenhed fra FARNET. Den skal bl.a. fremme det europæiske netværkssamarbejde ved at udvikle en "læringsplatform", der kan samle viden og erfaring fra hele EU.

 Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Websted: FARNET