Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Ako požiadať o financovanie z fondu

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) sa poskytujú finančné prostriedky s cieľom pomôcť prevádzkovateľom reagovať na zmeny, ktorými prechádza rybársky priemysel. Ak chcete požiadať o prostriedky z fondu, kontaktujte orgány, ktoré sú vo vašej krajine zodpovedné za správu EFRH.

Zoznam vnútroštátnych orgánov pdf - 147 KB [147 KB]