Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Jak składać wnioski?

Europejski Fundusz Rybacki

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia wsparcie finansowe, aby pomóc poszczególnym gałęziom sektora w dostosowaniu się do zmian. Aby złożyć wniosek o finansowanie, należy skontaktować się z organem, który zarządza EFR w danym państwie.

Wykaz organów krajowych pdf - 138 KB [138 KB]