Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Как се кандидатства

Европейски фонд за рибарство

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансова помощ на операторите, за да им помогне да се справят с промените в техния сектор. За да кандидатствате за финансиране, моля, свържете се с органа, отговарящ за ЕФР във вашата страна.

Списък с национални органи pdf - 138 KB [138 KB]