Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Vem gör vad?

EU:s system för fiskerikontroll

Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå, men det är de nationella myndigheterna och inspektörerna i EU-länderna som tillämpar dem.

För att uppmuntra ett närmare samarbete och utbyte av goda lösningar anordnar Europeiska fiskerikontrollbyrån gemensamma kontroller, där inspektörer från olika EU-länder deltar.
Kommissionen har egna inspektörer som när som helst kan besöka en nationell myndighet för att se om de tillämpar EU-reglerna rätt. Det är dock inte deras uppgift att inspektera enskilda fiskare.
När kommissionen konstaterar att de nationella myndigheterna inte tillämpar fiskereglerna på rätt sätt, händer följande:

  • Man försöker lösa problemen genom samråd.
  • EU kan i vissa fall tillfälligt hålla inne anslag från Europeiska fiskerifonden eller stoppa ett visst fiske tills problemen är lösta.
  • Om kvoterna har överskridits, minskar EU framtida kvoter.
  • Om medlemslandet inte har vidtagit nödvändiga åtgärder kan kommissionen dra landet inför EU-domstolen.