Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Naročite se na naš e-bilten
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Povezane vsebine
Novice
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Pristojnosti

Sistem EU za nadzor ribištva

O ribiških pravilih in sistemih nadzora se dogovorijo na ravni EU, izvajajo pa jih države članice prek svojih nacionalnih organov in inšpektorjev.

Za tesnejše sodelovanje in izmenjavo najboljših praks organizira Evropska agencija za nadzor ribištva (CFCA) skupne akcije nadzora, ki jih opravljajo inšpektorji iz različnih držav EU.
Evropska komisija ima svoje inšpektorje, ki lahko kadar koli obiščejo nacionalne organe, da bi preverili, ali pravilno izvajajo predpise EU. Vendar inšpektorji niso pristojni za nadzor dejavnosti posameznih ribičev.
Kadar Komisija ugotovi, da nacionalni organi pomanjkljivo izvajajo ribiške predpise:

  • poskuša zadevo najprej rešiti s posvetovanjem;
  • pod nekaterimi pogoji lahko začasno zadrži sredstva iz Evropskega sklada za ribištvo ali zapre ribolovno območje, dokler se zadeva ne razreši;
  • vsak presežek kvot odbije od prihodnjih kvot;
  • in če država članica ne sprejme ustreznih ukrepov, vloži tožbo proti zadevni državi članici pri Sodišču EU.