Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Pristojnosti

Sistem EU za nadzor ribištva

O ribiških pravilih in sistemih nadzora se dogovorijo na ravni EU, izvajajo pa jih države članice prek svojih nacionalnih organov in inšpektorjev.

Za tesnejše sodelovanje in izmenjavo najboljših praks organizira Evropska agencija za nadzor ribištva (CFCA) skupne akcije nadzora, ki jih opravljajo inšpektorji iz različnih držav EU.
Evropska komisija ima svoje inšpektorje, ki lahko kadar koli obiščejo nacionalne organe in preverijo, ali pravilno izvajajo predpise EU. Vendar inšpektorji niso pristojni za nadzor dejavnosti posameznih ribičev.
Kadar Komisija ugotovi, da nacionalni organi pomanjkljivo izvajajo ribiške predpise:

  • poskuša zadevo najprej rešiti s posvetovanjem;
  • pod nekaterimi pogoji lahko začasno zadrži sredstva iz Evropskega sklada za ribištvo ali zapre ribolovno območje, dokler se zadeva ne razreši;
  • vsak presežek kvot odšteje od prihodnjih kvot;
  • in če država članica ne sprejme ustreznih ukrepov, vloži tožbo proti zadevni državi članici pri Sodišču EU.