Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Kto za čo zodpovedá?

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rybárske pravidlá a kontrolné systémy sa schvaľujú na úrovni EÚ, avšak ich uplatňovanie zabezpečujú členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a inšpektorov.

Agentúra Spoločenstva na kontrolu rybárstva (CFCA) organizuje v záujme podpory užšej spolupráce a výmeny osvedčených postupov spoločné kontrolné kampane, ktoré umožňujú spoluprácu inšpektorov z rôznych členských štátov Únie.
Komisia má vlastných inšpektorov, ktorí môžu kedykoľvek navštíviť vnútroštátne orgány a kontrolovať, či tieto správne uplatňujú pravidlá EÚ. Ich úlohou však nie je kontrolovať činnosti jednotlivých rybárov.
Keď Komisia zistí, že vnútroštátne orgány riadne nepresadzujú uplatňovanie rybárskych pravidiel:

  • snaží sa situáciu vyriešiť prostredníctvom konzultačných stretnutí;
  • môže dočasne za splnenia určitých podmienok až do vyriešenia situácie zadržať platby z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo alebo pozastaviť rybolov;
  • môže znížiť budúce kvóty o objem nadmerného výlovu;
  • a v prípade, že členský štát neprijme primerané opatrenia, môže Komisia proti dotknutému členskému štátu podať žalobu na Európsky súdny dvor.