Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Kto za čo zodpovedá?

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rybárske pravidlá a kontrolné systémy sa schvaľujú na úrovni EÚ, avšak ich uplatňovanie zabezpečujú členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a inšpektorov.

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) organizuje v záujme podpory užšej spolupráce a výmeny osvedčených postupov spoločné kontrolné kampane, ktoré umožňujú spoluprácu inšpektorov z rôznych členských štátov Únie.
Komisia má vlastných inšpektorov, ktorí môžu kedykoľvek navštíviť vnútroštátne orgány a skontrolovať, či správne uplatňujú pravidlá EÚ. Ich úlohou však nie je kontrola činnosti jednotlivých rybárov.
Keď Komisia zistí, že vnútroštátne orgány riadne nepresadzujú uplatňovanie rybárskych pravidiel:

  • snaží sa situáciu vyriešiť prostredníctvom konzultačných stretnutí;
  • za určitých okolností môže dočasne až do vyriešenia situácie zadržať platby z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo alebo zastaviť rybolov;
  • môže znížiť budúce kvóty o objem nadmerného výlovu;
  • a v prípade, že členský štát neprijme primerané opatrenia, môže Komisia proti dotknutému členskému štátu podať žalobu na Súdny dvor EÚ.