Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kto za čo zodpovedá?

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rybárske pravidlá a kontrolné systémy sa schvaľujú na úrovni EÚ, avšak ich uplatňovanie zabezpečujú členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych orgánov a inšpektorov.

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) organizuje v záujme podpory užšej spolupráce a výmeny osvedčených postupov spoločné kontrolné kampane, ktoré umožňujú spoluprácu inšpektorov z rôznych členských štátov Únie.
Komisia má vlastných inšpektorov, ktorí môžu kedykoľvek navštíviť vnútroštátne orgány a skontrolovať, či správne uplatňujú pravidlá EÚ. Ich úlohou však nie je kontrola činnosti jednotlivých rybárov.
Keď Komisia zistí, že vnútroštátne orgány riadne nepresadzujú uplatňovanie rybárskych pravidiel:

  • snaží sa situáciu vyriešiť prostredníctvom konzultačných stretnutí;
  • za určitých okolností môže dočasne až do vyriešenia situácie zadržať platby z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo alebo zastaviť rybolov;
  • môže znížiť budúce kvóty o objem nadmerného výlovu;
  • a v prípade, že členský štát neprijme primerané opatrenia, môže Komisia proti dotknutému členskému štátu podať žalobu na Súdny dvor EÚ.