Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Pe aceeași temă
Actualitate
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Atribuții

Sistemul de control al pescuitului în UE

Normele și sistemele de control existente în sectorul pescăresc sunt stabilite la nivelul UE, dar aplicarea lor ține de competența autorităților și a inspectorilor din statele membre.

Pentru a încuraja colaborarea și schimbul de bune practici, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) organizează campanii comune de control, la care cooperează inspectori din diverse țări ale UE.
Comisia Europeană are propriii săi inspectori, care pot, în orice moment, să viziteze autoritățile naționale pentru a verifica dacă acestea aplică în mod corect reglementările europene. În atribuțiile acestor inspectori nu intră însă verificarea activităților desfășurate de pescari.
În situațiile în care autoritățile naționale nu aplică în mod corespunzător normele din sectorul pescăresc, Comisia are mai multe opțiuni:

  • mai întâi, încearcă să rezolve problema prin consultare
  • în anumite circumstanțe, poate dispune sistarea temporară a finanțării din Fondul european pentru pescuit, până în momentul soluționării problemei
  • eventualele depășiri ale cotelor se deduc din cotele viitoare
  • în final, dacă statul membru nu adoptă măsuri adecvate, Comisia îl poate reclama la Curtea de Justiție a UE.