Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Atribuţii

Sistemul de control al pescuitului în UE

Normele şi sistemele de control existente în domeniul pescuitului sunt stabilite la nivel comunitar, dar aplicarea lor ţine de competenţa autorităţilor şi a inspectorilor din statele membre.
Pentru a încuraja colaborarea şi schimbul de bune practici, Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP) organizează campanii comune de control, reunind inspectori din diverse ţări ale UE.
Comisia Europeană are propriii săi inspectori, care pot, în orice moment, să viziteze autorităţile naţionale pentru a verifica dacă acestea aplică în mod corect reglementările europene. În atribuţiile acestor inspectori nu intră însă verificarea operaţiunilor derulate de pescari.
În situaţiile în care autorităţile naţionale nu aplică în mod corespunzător normele privind pescuitul, Comisia are mai multe opţiuni:

  • iniţial, încearcă să rezolve problema prin consultare
  • în anumite circumstanţe, poate dispune oprirea temporară a finanţării din Fondul european pentru pescuit, până în momentul soluţionării problemei
  • în cazul depăşirii cotelor, poate impune deducerea din cotele viitoare
  • în cazuri extreme, Comisia poate reclama statul membru respectiv la Curtea de Justiţie a UE.