Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Podział zadań

Unijny system kontroli rybołówstwa

Przepisy w dziedzinie rybołówstwa oraz systemy kontroli uzgadnia się na szczeblu unijnym, ale wdrażane są przez państwa członkowskie za pośrednictwem właściwych organów i z udziałem inspektorów.

Aby zachęcić do ściślejszej współpracy i wymiany sprawdzonych rozwiązań, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) organizuje wspólne kontrole, w których uczestniczą inspektorzy z różnych państw UE.
Komisja ma również własnych inspektorów, którzy mogą w każdej chwili skontrolować, czy władze krajowe prawidłowo wprowadzają przepisy unijne. Zadanie inspektorów Komisji nie polega jednak na kontrolowaniu działań poszczególnych rybaków.
Jeżeli Komisja stwierdzi, że władze krajowe nie egzekwują prawidłowo przepisów w dziedzinie rybołówstwa:

  • próbuje najpierw rozwiązać ten problem w drodze konsultacji
  • w niektórych przypadkach może tymczasowo wstrzymać finansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego do czasu rozwiązania problemu
  • może odliczyć od przyszłych kwot ilości wykraczające poza dostępne limity
  • jeśli państwo członkowskie nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może wnieść przeciwko niemu sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.