Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Wie doet wat?

Het EU-systeem voor visserijcontroles

De visserijregels en controlesystemen zijn overeengekomen op EU-niveau, maar worden uitgevoerd door autoriteiten en inspecteurs in de EU-landen.

Om nauwere samenwerking en uitwisseling van goede werkwijzen aan te moedigen, organiseert het Europees bureau voor visserijcontrole (EBVC) gezamenlijke controlecampagnes, waarbij inspecteurs uit verschillende EU-landen de krachten bundelen.
De Commissie heeft haar eigen inspecteurs die de nationale autoriteiten te allen tijde kunnen controleren op de juiste toepassing van de EU-regels. Controle van vissers is niet hun taak.
Als de Commissie vindt dat de nationale autoriteiten de regels niet goed toepassen,

  • probeert zij eerst de problemen op te lossen door in gesprek te gaan,
  • kan zij, in bepaalde gevallen, tijdelijk geld uit het Europees Visserijfonds niet uitbetalen totdat de kwestie is opgelost,
  • kan zij vangsten boven de quota aftrekken van toekomstige quota
  • EU-landen die niet voldoende maatregelen nemen, voor het Europese Hof van Justitie dagen