Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Min jagħmel xiex?

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Ir-regoli tas-sajd u tas-sistemi ta' kontroll jiġu miftiehma fil-livell tal-UE iżda jiġu implimentati mill-Istati Membri permezz tal-awtoritajiet u l-ispetturi nazzjonali tagħhom.

Biex tħeġġeġ kollaborazzjoni eqreb u skambju tal-aħjar prassi, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) torganizza kampanji konġunti ta' kontroll, fejn l-ispetturi minn pajjiżi differenti tal-UE jaħdmu flimkien.
Il-Kummissjoni għandha l-ispetturi tagħha li jistgħu jżuru lill-awtoritajiet nazzjonali fi kwalunkwe ħin biex jaraw li qed jimplimentaw tajjeb ir-regoli tal-UE. Madankollu, ma jispezzjonawx l-operazzjonijiet individwali tas-sajjieda.
Meta l-Kummissjoni tiskopri li l-awtoritajiet nazzjonali mhumiex qed jinfurzaw tajjeb ir-regoli tas-sajd:

  • l-ewwel tipprova ssib tarf tal-problema permezz ta' konsultazzjoni
  • f'ċerti ċirkostanzi tista' tissospendi temporanjament il-finanzjament mill-Fond Ewropew tas-Sajd jew tagħlaq is-sajd sakemm ma tissolviex il-problema
  • meta jinqabżu l-kwoti dawn jitnaqqsu mill-kwoti futuri
  • u meta l-Istat Membru ma jiħux azzjoni adegwata, il-Kummissjoni tista' ttella' lill-Istat Membru kkonċernat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.