Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kas ar ko nodarbojas?

ES zvejas kontroles sistēma

Zivsaimniecības noteikumus un kontroles sistēmas pieņem ES līmenī, taču tās ievieš dalībvalstu iestādes un inspektori.

Lai sekmētu ciešāku sadarbību un labas prakses apmaiņu, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (CFCA) rīko kopīgas kontroles kampaņas, kurās spēkus apvieno inspektori no dažādām ES dalībvalstīm.
Komisijai ir pašai savi inspektori, kuri jebkurā laikā var apmeklēt valstu iestādes, lai pārliecinātos, ka tās pareizi izpilda ES noteikumus. Tomēr viņu pienākums nav pārbaudīt atsevišķu zvejnieku darbību.
Ja Komisija konstatē, ka valsts iestādes zivsaimniecības noteikumus piemēro nepareizi:

  • tā vispirms mēģina strīdīgos jautājumus atrisināt apspriežoties;
  • atsevišķos gadījumos tā uz laiku līdz konkrētā jautājuma atrisināšanai var nesniegt līdzekļus no Eiropas Zivsaimniecības fonda vai slēgt zvejas vietu;
  • jebkuru kvotu pārsniegumu atskaita no nākamajām kvotām;
  • ja dalībvalsts nav adekvāti rīkojusies, Komisija to var iesūdzēt ES Tiesā.