Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Kas už ką atsako?

ES žuvininkystės kontrolės sistema

Dėl žuvininkystės taisyklių ir kontrolės sistemų susitariama Europos Sąjungos lygmeniu, bet jas įgyvendina ES valstybių narių valdžios institucijos ir inspektoriai.

Kad paskatintų glaudžiau bendradarbiauti ir keistis patirtimi, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) rengia bendras kontrolės kampanijas, per kurias jėgas suvienija įvairių ES šalių inspektoriai.
Europos Komisija turi savo inspektorius, kurie bet kuriuo metu gali apsilankyti nacionalinėse valdžios institucijose ir patikrinti, ar jos tinkamai įgyvendina ES taisykles. Tačiau jie netikrina atskirų žvejybos operacijų.
Kai Komisija sužino, kad nacionalinės valdžios institucijos tinkamai neužtikrina žuvininkystės taisyklių vykdymo:

  • pirmiausia ji stengiasi išspręsti problemas konsultuodamasi,
  • tam tikromis aplinkybėmis ji gali laikinai, kol problema nebus išspręsta, nemokėti lėšų iš Europos žuvininkystės fondo arba uždrausti žvejybą,
  • išskaičiuoja kvotų perviršį iš būsimų kvotų,
  • jei valstybė narė nesiima tinkamų veiksmų, Komisija gali ją paduoti į ES Teisingumo Teismą.