Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Mitä eri tahot tekevät

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

Kalastussäännöistä ja valvontajärjestelmistä sovitaan EU:n tasolla, mutta niiden täytäntöönpano EU-maissa on kansallisten viranomaisten ja tarkastajien vastuulla.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) organisoi yhteisiä valvontakampanjoita, joissa eri EU-maiden tarkastajat tekevät yhteistyötä ja voivat vaihtaa tietoa hyvistä toimintatavoista.
Komission omat tarkastajat voivat milloin tahansa käydä kansallisten viranomaisten luona varmistamassa, että ne panevat EU-säännöt täytäntöön. Yksittäisten kalastustoimien tarkastukset eivät kuitenkaan kuulu komission tarkastajien vastuulle.
Kun komissio havaitsee, että kansalliset viranomaiset eivät pane kalastussääntöjä täytäntöön asianmukaisesti, se toimii seuraavasti:

  • se yrittää ensin ratkaista ongelmat neuvottelemalla
  • se voi tietyissä tapauksissa pidättää Euroopan kalatalousrahaston varoja väliaikaisesti, kunnes ongelma saadaan ratkaistuksi
  • ylitetyt kiintiöt voidaan vähentää tulevista kiintiöistä
  • jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut riittäviä toimia, komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.