Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Hvem gør hvad?

EU's fiskerikontrolsystem

Regler og kontrolsystemer for fiskeriet aftales på EU-plan, men gennemføres af medlemslandene ved hjælp af de nationale myndigheder og inspektører.

For at fremme tættere samarbejde og udveksle bedste praksis afholder EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA) fælles kontrolkampagner, hvor inspektører fra forskellige EU-lande arbejder sammen.
Kommissionen har sine egne inspektører, som når som helst kan besøge nationale myndigheder for at tjekke, om de gennemfører EU-reglerne korrekt. Det er dog ikke deres rolle at inspicere de enkelte fiskeres aktiviteter.
Når Kommissionen konstaterer, at de nationale myndigheder ikke håndhæver fiskerireglerne ordentligt:

  • forsøger den først at løse problemerne gennem høring
  • kan den under visse omstændigheder tilbageholde midler fra Den Europæiske Fiskerifond midlertidigt eller stoppe fiskeriet, indtil problemet er løst
  • vil enhver kvoteoverskridelse blive trukket fra kommende kvoter
  • kan den indbringe det pågældende EU-land for Domstolen, hvis landet ikke har truffet de fornødne foranstaltninger.