Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Hvem gør hvad?

EU's fiskerikontrolsystem

Regler og kontrolsystemer for fiskeriet aftales på EU-plan, men gennemføres af medlemslandene gennem deres nationale myndigheder og inspektører.

For at fremme tættere samarbejde og udveksle bedste praksis afholder EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) fælles kontrolkampagner, hvor inspektører fra forskellige EU-lande arbejder sammen.
Kommissionen har sine egne inspektører, som når som helst kan besøge nationale myndigheder for at tjekke, om de gennemfører EU-reglerne korrekt. Det er dog ikke deres rolle at inspicere de enkelte fiskeres aktiviteter.
Når Kommissionen konstaterer, at de nationale myndigheder ikke håndhæver fiskerireglerne ordentligt:

  • forsøger den først at løse problemerne gennem høring
  • kan den under visse omstændigheder tilbageholde midler fra Den Europæiske Fiskerifond eller lukke et fiskeri midlertidigt, indtil problemet er løst
  • trækkes enhver kvoteoverskridelse fra kommende kvoter
  • og hvis medlemslandet ikke har truffet passende foranstaltninger, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.