Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Hvem gør hvad?

EU's fiskerikontrolsystem

Regler og kontrolsystemer for fiskeriet aftales på EU-plan, men gennemføres af medlemslandene gennem deres nationale myndigheder og inspektører.

For at fremme tættere samarbejde og udveksle bedste praksis afholder EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) fælles kontrolkampagner, hvor inspektører fra forskellige EU-lande arbejder sammen.
Kommissionen har sine egne inspektører, som når som helst kan besøge nationale myndigheder for at tjekke, om de gennemfører EU-reglerne korrekt. Det er dog ikke deres rolle at inspicere de enkelte fiskeres aktiviteter.
Når Kommissionen konstaterer, at de nationale myndigheder ikke håndhæver fiskerireglerne ordentligt:

  • forsøger den først at løse problemerne gennem høring
  • kan den under visse omstændigheder tilbageholde midler fra Den Europæiske Fiskerifond eller lukke et fiskeri midlertidigt, indtil problemet er løst
  • trækkes enhver kvoteoverskridelse fra kommende kvoter
  • og hvis medlemslandet ikke har truffet passende foranstaltninger, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.