Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Rozdělení odpovědnosti

Systém kontroly rybolovu EU

Pravidla pro rybolov a kontrolní systémy se schvalují na úrovni EU, ale za jejich uplatňování odpovídají členské země Unie (prostřednictvím svých příslušných orgánů a inspektorů).

Za účelem posílení užší spolupráce a výměny zkušeností organizuje Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (CFCA) společné kontroly, při nichž společně postupují inspektoři z různých členských zemí Unie.
Komise má rovněž své vlastní inspektory, kteří mohou kdykoli navštívit vnitrostátní orgány a zkontrolovat, zda jsou pravidla EU řádně uplatňována. Tito evropští inspektoři však nemají v popisu práce kontrolovat jednotlivé podniky.
Pokud Komise shledá, že daný vnitrostátní orgán neprosazuje pravidla v oblasti rybolovu řádným způsobem:

  • snaží se danou situaci nejprve řešit prostřednictvím konzultace
  • za určitých okolností může odebrat finanční prostředky přidělené z Evropského rybářského fondu nebo ukončit rybolov v určité oblasti do té doby, než se daný případ vyřeší
  • případné přečerpání kvót strhne z budoucího přídělu kvót
  • a v případě, že členský stát nepřijal příslušná opatření, na něj může Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru EU.