Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Related content

Tekniset toimenpiteet Itämerellä pdf - 595 KB [595 KB] dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) polski (pl) svenska (sv)

Säilyttämistoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ml. kalastuksen valvonta (EUR-Lex)

Itämeri

Yhteisön tarkastajat ja tarkastuskeinot EU-maissa

Video: EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän uudistaminen English (en)

Uutiset
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Itämeren alueen kalastuksenvalvontaviranomaiset

Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 säädetään Itämeren turskan kalastuksen hallinnointijärjestelmästä. Asetuksessa määritellään muun muassa hallinnointitavoitteet, tekniset toimenpiteet pyyntiponnistuksen rajoittamiseksi sekä kalastuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat erityissäännökset.

Valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevan yhteistyön puitteissa kukin Itämereen rajoittuva jäsenmaa pitää yllä virallista internet-sivustoa kalastukseen liittyvistä valvonta- ja raportointiasioista, joista on hyötyä komissiolle, muille jäsenmaille ja kalastusalusten päälliköille turskakantojen elvyttämisessä.

Kansalliset internet-sivustot sisältävät muun muassa seuraavia tietoja:

  • valvontajärjestelyjen ja käytössä olevien resurssien kuvaukset
  • kansalliset valvontaohjelmat
  • luettelon aluksista, jotka ovat saaneet erikoisluvan kalastaa turskaa Itämerellä
  • pyyntiponnistuksen rajoittamissuunnitelmat
  • yhteystiedot kalastuspäiväkirjojen ja purkamisilmoitusten toimittamista varten, kun saaliita puretaan kyseisessä jäsenmaassa sekä
  • luettelot nimetyistä satamista ja osoitteista, joihin tarvittavat ilmoitukset tehdään.

For detailed information on fishing effort limitations please consult Member States control web pages.

Itämeren maiden kansallisten kalastusviranomaisten verkkosivut

Ruotsi
Suomi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Saksa
Tanska

Itämeren ja ICES-alueiden kartta

Map of the Baltic Sea and ICES Areas