Halászat

Ellenőrzési technológiák

Ellenőrzési technológiák

Ellenőrzési technológiák

Az EU halászati ellenőrző rendszere

Az EU halászati ellenőrző rendszere nagy mértékben támaszkodik a korszerű technológiákra, hogy a halászati flották tevékenységét hatékonyan tudja nyomon követni és ellenőrizni. E technológiák segítségével megbízható halászati adatokhoz lehet hozzájutni, és össze lehet vetni egymással a különböző forrásokból származó információkat.

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer

Az elektronikus jelentéstételi rendszer a halászati tevékenységgel kapcsolatos adatok (pl. kifogott, kirakodott és eladott halmennyiségek) nyilvántartására szolgál, és biztosítja, hogy ezen adatokról a tagállami halászati hatóságok tájékoztatást kapjanak. Használata minden 15 méternél hosszabb (2012. január 1-jétől pedig minden 12 méternél hosszabb) hajón kötelező. A jelentéstételi rendszer a papíralapú hajónaplók helyébe lép, ezért elektronikus hajónaplónak, „e-hajónaplónak” is nevezik. A rendszer az értékesítési bizonylatok szerepét is átveszi.

Bővebben

Hajómegfigyelési rendszer

A hajómegfigyelési rendszer a halászhajók nyomon követésére szolgáló műholdas rendszer, amely rendszeres időközönként adatokkal látja el a halászati hatóságokat a hajók hollétéről, útirányáról és sebességéről. A rendszerrel minden 15 méternél hosszabb (2012. január 1-jétől pedig minden 12 méternél hosszabb) európai uniós hajót fel kell szerelni. Az ugyanilyen méretű nem uniós országból származó hajóknak, ha közösségi felségvizeken közlekednek, működő műholdas nyomkövető eszközzel kell rendelkezniük.

Bővebben

 

A korszerű ellenőrzési technológiáknak manapság döntő szerepe van a halászati flották hatékony nyomon követésében és ellenőrzésében, továbbá a kvalitatív, megbízható halászati adatok ésszerű kezelésében.

Hajófelderítési rendszer

Az EU a hajófelderítési rendszer szélesebb körű használatát is szorgalmazza. Ez olyan műholdas (a különböző tengeri területekről műholdas felvételeket készítő) technológia, amely segíthet a tengeren tartózkodó halászhajók felderítésében és azonosításában. Az uniós szabályozás értelmében (1224/2009/EK rendelet) a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a halászati ellenőrző hatóságok rendelkezzenek a hajófelderítési rendszer alkalmazásához szükséges technikai feltételekkel.

A hajófelderítési rendszer alapvető feladata az, hogy lehetővé tegye a hajók azonosítását és azok földrajzi helyzetének meghatározását.

Automatikus azonosító rendszer

A tengeri biztonságot szolgáló automatikus azonosító rendszer önállóan és folyamatosan működő hajóazonosító és -megfigyelő rendszer, melynek segítségével a hajók elektronikus úton megadhatják a közelükben lévő hajóknak és parti hatóságoknak saját azonosító adataikat, helyzetüket, útirányukat és sebességüket.

Az európai uniós halászhajókat fokozatosan fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel:

  • 2012. május 31-től minden 24 méternél hosszabb hajón,
  • 2013. május 31-től minden 18 méternél hosszabb hajón,
  • 2014. május 31-től pedig minden 15 méternél hosszabb hajón kell lennie ilyen felszerelésnek.

A tagállamok az automatikus azonosító rendszer által összegyűjtött adatokat felhasználhatják megfigyelési és ellenőrzési célokra.

Kombinált megfigyelési módszer

A korszerű halászati ellenőrzési technológiák nem váltják fel, hanem kiegészítik a hagyományos ellenőrzési és felügyeleti módszereket, így például a hajók fedélzetén, illetve a parton végzett ellenőrzéseket. Az új technológiák helyes használata elősegíti, hogy célzott intézkedésekre kerüljön sor, ennek eredményeként pedig csökkennek a költségek és hatékonyabbá válik a felügyelet.A különböző rendszerek révén összegyűjtött adatok összevetésével a halászati hatóságok kockázatalapú ellenőrzési stratégiákat alkalmazhatnak, és fényt deríthetnek olyan illegális tevékenységekre, amelyekre másképpen nem figyeltek volna fel. A korszerű technológiák ésszerű, helyes és hatékony alkalmazása jelentősen csökkenti a halászati ellenőrzés és felügyelet összköltségét.

Jogszabályok és hivatalos dokumentumok

 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement