Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine

Sistem elektronskega zapisovanja in poročanja English (en)

Sistem za spremljanje plovil English (en)

Centri za spremljanje ribolova v državah EU (kontakti) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Zakonodaja o ohranjevalnih ukrepih, vključno z nadzorom (EUR-Lex)

Novice
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.

Tehnologije nadzora

Sistem EU za nadzor ribištva

Moderne tehnologije omogočajo EU učinkovit nadzor ribiške flote, boljše podatke o ribištvu in navzkrižno preverjanje podatkov iz različnih virov.

Sistem elektronskega zapisovanja in poročanja

Sistem elektronskega poročanja (ERS) se uporablja za zapisovanje podatkov o ribolovnih dejavnostih (npr.: o ulovu, iztovarjanju, prodaji) in za sporočanje teh podatkov ribiškim organom v državah članicah. Sistem je obvezen za plovila, daljša od 15 m (od 1. januarja 2012 za plovila, daljša od 12 m). Sistem nadomešča ladijske dnevnike, zato ga imenujejo tudi elektronski ladijski dnevnik. Nadomešča tudi potrdila o prodaji.

Več English (en)

Sistem spremljanja plovil

Sistem spremljanja plovil (VMS) je satelitski sistem za spremljanje ribiških plovil. Ribiškim organom zagotavlja podatke o njihovem položaju, poti in hitrosti. Sistem je obvezen za plovila EU, daljša od 15 m (od 1. januarja 2012 za plovila, daljša od 12 m). Plovila drugih držav enake velikosti morajo imeti nameščeno delujočo satelitsko sledilno napravo, kadar so v vodah Evropske unije.

Več English (en)

 

Samo z novimi tehnologijami za nadzor plovil je mogoče učinkovito sledenje in nadzor ribiške flote ter učinkovito upravljanje kakovostnih in zanesljivih ribiških podatkov.

Sistem zaznavanja plovil

EU spodbuja tudi rabo sistema za zaznavanje plovil (VDS) – tehnologije, ki s satelitskimi posnetki določi položaj plovil na morju in jih prepozna. Po Uredbi EU 1224/2009 morajo imeti ribiški nadzorni organi tehnično zmogljivost za uporabo sistema za zaznavanje plovil.

Osnovna naloga sistema je identifikacija plovil in določanje njihovega položaja na morju.

Sistem samodejnega prepoznavanja

Sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) se uporablja za pomorsko varnost. Plovila lahko z drugimi plovili v bližini in ribiškimi organi elektronsko izmenjujejo podatke o plovilu, njegovem položaju, poti in hitrosti.

Ribiška plovila EU bodo postopno opremili z oddajniki AIS:

  • od 31. maja 2012: plovila, daljša od 24 m,
  • od 31. maja 2013: plovila, daljša od 18 m,
  • od 31. maja 2014: plovila, daljša od 15 m.

Države članice lahko uporabljajo podatke AIS za spremljanje in nadzor plovil.

Kombinirano spremljanje

Moderne tehnologije za nadzor ribištva niso odpravile standardnih načinov nadzora in spremljanja, denimo inšpekcijskih pregledov na morju in na kopnem. Vendar pravilna raba novih tehnologij omogoča ciljno ukrepanje, zmanjšuje stroške in povečuje učinkovitost. Z navzkrižnim preverjanjem podatkov, zbranih z različnimi sistemi, lahko ribiški organi uporabijo strategije nadzora, ki temeljijo na tveganju, in ugotovijo nezakonite dejavnosti, ki jih drugače ne bi opazili. S pametno, pravilno in učinkovito uporabo modernih tehnologij se znatno znižajo skupni stroški nadzora in spremljanja v ribištvu.

Zakonodaja in uradni dokumenti

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)