Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji:

System elektronicznego raportowania (ERS) English (en)

System monitorowania statków (VMS) English (en)

Ośrodki monitorowania rybołówstwa w państwach UE (lista z adresami) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Prawodawstwo dotyczące środków ochrony łącznie z kontrolą (EUR-Lex)

Aktualności
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Techniki kontroli

Unijny system kontroli rybołówstwa

Unijny system kontroli rybołówstwa w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne techniki w celu zagwarantowania skutecznego monitorowania i kontrolowania flot rybackich. Techniki te mają ułatwić dostęp do wysokiej jakości danych o rybołówstwie i umożliwić wielostronną weryfikację informacji pochodzących z różnych źródeł.

System elektronicznego raportowania (ERS)

System elektronicznego raportowania (ERS) służy do rejestrowania danych na temat połowów (np. połowy, wyładunki, sprzedaż) oraz przekazywania ich do organów rybołówstwa w państwach członkowskich. System jest obowiązkowy dla statków o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Zastępuje on papierowe dzienniki i dlatego jest często nazywany elektronicznym dziennikiem lub „e-dziennikiem”. Zastępuje on także dokumenty sprzedaży.

Więcej English (en)

System monitorowania statków (VMS)

System monitorowania statków (VMS) to satelitarny system monitorowania statków rybackich, który systematycznie dostarcza organom rybołówstwa informacje na temat położenia, kursu i prędkości statku. System jest obowiązkowy dla statków UE o długości powyżej 15 m (od 1 stycznia 2012 r. – dla statków o długości powyżej 12 m). Statki o tej samej wielkości pływające po wodach Wspólnoty pod banderą kraju spoza UE muszą mieć zainstalowane na pokładzie sprawne satelitarne urządzenie lokacyjne.

Więcej English (en)

 

W dzisiejszych czasach nowe techniki kontroli są niezbędne w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i kontroli flot rybackich oraz sprawnego zarządzania wiarygodnymi i jakościowymi danymi na temat rybołówstwa.

System wykrywania statków (VDS)

UE zachęca także do powszechniejszego korzystania z systemu wykrywania statków (VDS), który za pomocą satelity (satelitarnych zdjęć obszarów morskich) może lokalizować i identyfikować statki rybackie na morzu. Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie 1224/2009) organy kontroli rybołówstwa powinny dysponować odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym korzystanie z VDS.

Podstawową funkcją VDS jest regularne dostarczanie organom rybołówstwa raportów o położeniu statków rybackich.

System automatycznej identyfikacji (AIS)

System automatycznej identyfikacji (AIS) to niezależny i stale działający system identyfikacji i monitorowania statków, który w celu zagwarantowania bezpieczeństwa morskiego pozwala statkom na elektroniczną wymianę informacji o statku – w tym dotyczących identyfikacji, pozycji, kursu i prędkości – z innymi statkami znajdującymi się w pobliżu lub organami na lądzie.

Następujące statki rybackie UE będą musiały być wyposażone w nadajniki AIS:

  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 24 m
  • od 31 maja 2012 r.: wszystkie statki o długości powyżej 18 m
  • od 31 maja 2014 r.: wszystkie statki o długości powyżej 15 m.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane AIS do celów monitorowania i kontroli.

Łączenie technik monitorowania

Nowoczesne technologie w zakresie kontroli rybołówstwa nie zastępują tradycyjnych metod kontroli i nadzoru, takich jak inspekcje na statkach i na lądzie. Jednak jeżeli są stosowane w sposób prawidłowy, pozwalają na lepsze rozplanowanie działań, a przez to obniżenie kosztów i zwiększenie skuteczności. Weryfikacja poprzez porównanie danych zgromadzonych przez różne systemy pomaga organom ds. rybołówstwa wykryć nielegalne działania, które mogłyby pozostać niezauważone. Rozsądne, właściwe i skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii znacznie zmniejsza całkowite koszty monitorowania i nadzoru rybołówstwa.

Prawodawstwo i dokumenty oficjalne

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)