Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Teken in op onze e-nieuwsbrief
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Links

Elektronisch registratie- en meldingssysteem (ERS) English (en)

Satellietvolgsysteem (VMS) English (en)

Centra voor visserijtoezicht in de EU-landen (contactgegevens) pdf - 87 KB [87 KB] English (en)

Elektronische registratie en melding en teledetectie (samenvattingen van EU-wetgeving)

Wetgeving over instandhoudingsmaatregelen (EUR-Lex)

Nieuws
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Controletechnologieën

Het EU-systeem voor visserijcontroles

Voor de visserijcontroles van de EU wordt veel moderne technologie gebruikt. Zo kan efficiënter worden gecontroleerd en kunnen uit verschillende bronnen betrouwbare visserijgegevens worden verzameld om met elkaar te vergelijken.

Elektronisch registratie- en meldingssysteem (ERS)

Het elektronisch meldsysteem ERS wordt gebruikt om visserijgegevens (bijv. vangst, aanvoer en verkoop van vis) te registreren en bij de visserijautoriteiten in de EU-landen aan te geven. Het is verplicht voor vaartuigen van meer dan 15 m (en vanaf 1 januari 2012 voor alle vaartuigen van meer dan 12 m). Het vervangt de papieren logboeken en wordt daarom ook wel het elektronisch logboek of e-logboek genoemd. Het vervangt ook de verkoopdocumenten.

Meer English (en)

Satellietvolgsysteem (VMS)

Het VMS is een systeem op basis van satelliettechnologie om visserijvaartuigen te volgen en de visserijautoriteiten regelmatig te informeren over de locatie, koers en snelheid van die vaartuigen. Het is verplicht voor EU-vaartuigen van meer dan 15 m (en vanaf 1 januari 2012 voor vaartuigen van meer dan 12 m). Vissersvaartuigen van buiten de EU die in communautaire wateren komen, moeten operationele satellietvolgapparatuur aan boord hebben.

Meer English (en)

 

Er zijn nieuwe controletechnologieën nodig om de visserijvloten doeltreffend te volgen en te controleren en om te zorgen voor goede en betrouwbare vangstgegevens.

Vaartuigdetectiesysteem (VDS)

De EU stimuleert ook het gebruik van vaartuigdetectiesystemen, die vissende schepen op zee kunnen opsporen met behulp van satelietfotografie. Volgens de EU-wetgeving (Verordening 1224/2009) moeten vissercontrolediensten over de technische middelen beschikken om VDS te gebruiken.

Met VDS kunnen vaartuigen op zee geïdentificeerd worden, en kan hun positie bepaald worden.

Automatische identificatiesystemen (AIS)

Het automatisch identificatiesysteem is een autonoom en permanent vaartuigidentificatie- en volgsysteem voor de veiligheid op zee. Vaartuigen kunnen hiermee elektronisch met andere vaartuigen in de buurt en met de autoriteiten aan wal hun identificatiegegevens, positie, koers en snelheid uitwisselen.

Visserijvaartuigen uit de EU moeten geleidelijk met AIS-apparatuur worden uitgerust:

  • vanaf 31 mei 2012: alle vaartuigen groter dan 24 m
  • vanaf 31 mei 2013: alle vaartuigen groter dan 18 m
  • vanaf 31 mei 2014: alle vaartuigen groter dan 15 m

De EU-landen mogen AIS-gegevens gebruiken om schepen te volgen en te controleren.

Gecombineerde controles

De moderne technologieën kunnen traditionele controle- en toezichtmethoden, zoals inspecties aan boord of aan wal, niet vervangen. Maar als ze goed worden gebruikt, kunnen ze die traditionele maatregelen doelgerichter en dus efficiënter en goedkoper maken. Met kruiscontroles van gegevens die met de verschillende systemen zijn verzameld, kunnen autoriteiten controleren op basis van risico's en illegale activiteiten opsporen die anders onopgemerkt zouden blijven. Een verstandig, correct en efficiënt gebruik van moderne technologieën kan de totale kosten van visserijcontroles drastisch verlagen.

Wetgeving en officiële documenten

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006