Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Sistema elettronika ta' rappurtar (ERS) English (en)

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS) English (en)

Ċentri tal-monitoraġġ tas-sajd fil-pajjiżi tal-UE (lista ta' kuntatt) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Leġiżlazzjoni dwar miżuri ta' konservazzjoni inkluż il-kontrolla (EUR-Lex)

Aħbarijiet
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Teknoloġiji ta' kontroll

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd tagħmel użu estensiv minn teknoloġiji moderni biex tiżgura li l-flotot tas-sajd jiġu mmonitorjati u kkontrollati b'mod effettiv. Dawn itejbu l-aċċess għal dejta ta' kwalità tajba dwar is-sajd u jagħmluha possibbli li l-informazzjoni tiġi vverifikata minn sorsi differenti.

Sistema elettronika ta' reġistrazzjoni u rappurtar (ERS)

Is-sistema elettronika ta' rappurtar (ERS) tintuża għar-reġistrazzjoni tad-dejta tal-attivitajiet tas-sajd (eż. kemm inqabad ħut, kemm ħut inħatt l-art, il-bejgħ) u biex din id-dejta tiġi rrappurtata lill-awtoritajiet tas-sajd fl-Istati Membri. Is-sistema hi obbligatorja għall-bastimenti tas-sajd ikbar minn 15 m (mill-1 ta' Jannar 2012 - bastimenti ikbar minn 12 m). Tieħu post il-ġurnali ta' abbord il-qodma u għalhekk ta' spiss hi magħrufa bħala l-ġurnal ta' abbord elettroniku jew "e-logbook". Tieħu post ukoll in-noti tal-bejgħ.

Aktar English (en)

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Bastimenti (VMS)

Is-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti (VMS) hi sistema bbażata fuq is-satellita li tipprovdi regolarment dejta lill-awtoritajiet tas-sajd dwar il-pożizzjoni, ir-rotta u l-veloċità tal-bastimenti. Is-sistema hi obbligatorja għall-bastimenti tas-sajd ikbar minn 15 m (mill-1 ta' Jannar 2012 - bastimenti ikbar minn 12 m). Il-bastimenti li mhumiex tal-UE tal-istess daqs huma obbligati li jkollhom tagħmir ta' traċċar bis-satellita installat kull meta jinstabu fl-ibħra Komunitarji.

Aktar English (en)

 

It-teknoloġiji ġodda ta' kontroll illum huma kruċjali biex jiżguraw monitoraġġ u kontroll effettiv tal-flottot tas-sajd u ġestjoni simplifikata ta' dejta kwalitattiva u affidabbli dwar is-sajd.

Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti (VDS)

L-UE qed tinkuraġġixxi wkoll użu usa' tas-Sistema ta’ Rilevament tal-Bastimenti (VDS), teknoloġija bbażata fuq is-satellita (immaġini bis-satellita taż-żoni tal-baħar) li tista' tgħin tillokalizza u tidentifika l-bastimenti tas-sajd fil-baħar. Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE (Regolament 1224/2009), l-awtoritajiet tal-kontroll tas-sajd għandu jkollhom il-kapaċità teknika li jużaw il-VDS.

Il-funzjoni bażika tal-VDS hi li tippermetti l-identifikazzjoni tal-bastimenti u tal-pożizzjonijiet tagħhom fil-baħar.

Sistema Awtomatika ta' Identifikazzjoni (AIS)

Is-Sistema Awtomatika ta' Identifikazzjoni (AIS) hi sistema awtonoma u kontinwa ta' identifikazzjoni u monitoraġġ tal-bastimenti użata għas-sikurezza marittima li tippermetti lill-bastimenti jiskambjaw elettronikament ma' bastimenti oħra fil-qrib u ma' awtoritajiet fuq l-art id-dejta ta' identifikazzjoni, il-pożizzjoni, ir-rotta u l-veloċità tal-bastiment.

Bil-mod il-mod il-bastimenti tas-sajd tal-UE se jiġu mgħammra bi trażmitturi AIS:

  • Mill-31 ta' Mejju 2010: il-bastimenti kollha ikbar minn 24 m
  • Mill-31 ta' Mejju 2013: il-bastimenti kollha ikbar minn 18 m
  • Fil-31 ta' Mejju 2014: il-bastimenti kollha ikbar minn 15 m.

L-Istati Membri jistgħu jużaw id-dejta tal-AIS għal raġunijiet ta' monitoraġġ u kontroll.

Monitoraġġ Magħqud/Globali?

It-teknoloġiji moderni għall-kontroll tas-sajd ma jieħdux post il-metodi tradizzjonali ta' kontroll u sorveljanza, bħall-ispezzjonijiet abbord il-bastimenti jew fuq l-art. Madankollu, jekk jintużaw tajjeb, it-teknoloġiji l-ġodda għandhom jgħinu jimmiraw aħjar l-azzjonijiet u għalhekk inaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-effettività. Bill-verifika mill-ġdid tad-dejta miġbura permezz tas-sistemi differenti, l-awtoritajiet tas-sajd jistgħu japplikaw strateġiji ta' kontroll ibbażati fuq ir-riskji u jidentifikaw attivitajiet illegali li kieku ma jitilgħux f'wiċċ l-ilma. L-użu għaqli, xieraq u effettiv tat-teknoloġiji moderni jnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż totali għall-monitoraġġ u s-sorveljanza tas-sajd.

Leġiżlazzjoni u dokumenti uffiċjali

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)