Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace

Elektronický systém hlášení (ERS) English (en)

Systém satelitního sledování plavidel (VMS) English (en)

Evropská střediska pro sledování rybolovu (seznam a kontakty) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Právní předpisy o opatřeních v oblasti ochrany populací ryb, včetně kontroly (EUR-Lex)

Aktuality
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Kontrolní technologie

Systém kontroly rybolovu EU

Systém kontroly rybolovu EU bohatě využívá moderní technologie. Rybářské lodě jsou tak monitorovány a kontrolovány efektivním způsobem a nejen to: Moderním technologiím rovněž vděčíme za to, že jsou o rybolovu k dispozici kvalitní údaje, které si lze ověřovat z více zdrojů.

Elektronický systém hlášení (ERS)

Používá se k zaznamenávání údajů o rybolovných činnostech (např. úlovky, vykládky a prodeje), které se poté nahlašují orgánům příslušným pro oblast rybolovu v jednotlivých státech. Systém musejí povinně používat všechna plavidla delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Nahrazuje lodní deníky, někdy se mu proto říká elektronický lodní deník nebo „e-deník“. Zároveň také nahrazuje prodejní doklady.

Další informace English (en)

Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

Systém VMS pomocí satelitu sleduje rybářská plavidla a poskytuje orgánům pro oblast rybolovu v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti těchto plavidel. Systém musejí povinně používat všechna plavidla EU delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Ostatní plavidla o stejné velikosti musejí mít na palubě nainstalováno fungujícící zařízení pro satelitní sledování, pokud se nacházejí ve vodách Společenství.

Další informace English (en)

 

Nové kontrolní technologie se v dnešní době stávají klíčových prvkem, bez něhož se neobejde efektivní monitorování a kontrola rybářských plavidel a rychlé zpracování spolehlivých kvalitativních údajů o rybolovu.

Systém detekce plavidel (VDS)

EU podporuje také širší využití systému detekce plavidel (VDS). Jde o satelitní technologii (zobrazování mořských oblastí pomocí satelitu), s jejíž pomocí lze snáze určit polohu rybářských plavidel na moři a identifikovat je. Podle právních předpisů EU (nařízení č. 1224/2009) mají mít kontrolní orgány pro oblast rybolovu technické vybavení, aby mohly systému VDS využívat.

Základní funkcí systému VDS je identifikace plavidel a zjištění jejich polohy na moři.

Automatický identifikační systém (AIS)

Automatický identifikační systém (AIS) je nepřetržitý autonomní systém identifikace plavidel. Jeho prvotní oblastí využití je zabezpečování námořní dopravy a její bezpečnost. Plavidla si pomocí tohoto systému mohou vyměňovat údaje o totožnosti, poloze, kurzu a rychlosti s okolními plavidly i orgány na pobřeží.

Vysílači systému AIS budou povinně vybavována i rybářská plavidla EU:

  • od 31. května 2012 všechna plavidla delší než 24 m
  • od 31. května 2013 všechna plavidla delší než 18 m
  • od 31. května 2014 všechna plavidla delší než 15 m

Členské státy smějí údaje systému AIS používat pro účely monitorování a kontroly.

Kombinované monitorování

Moderní technologie kontroly rybolovu nevytlačily tradiční metody kontroly a dozoru, jako jsou inspekční prohlídky na moři, v přístavech nebo na pevnině. Pokud se však nové technologie správně využívají, je možné kontrolní činnost lépe zaměřit, čímž se snižují náklady a zvyšuje efektivita. Vzájemným ověřením údajů z několika různých systémů mohou orgány pro oblast rybolovu využívat kontrolní strategie založené na analýze rizik a vysledovat tak nezákonnou činnost, na kterou by se jinak nepřišlo. Inteligentní, náležité a efektivní využívání moderních technologií tedy významně snižuje celkové náklady na monitorování rybolovu a dozor nad ním.

Právní předpisy a úřední dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)