Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.

Kontrollsystemets omfattning

EU:s system för fiskerikontroll
En viktig kontrollmetod är att granska fiskerapporter. © Lionel Flageul

Fiskerikontroll handlar inte bara om att kontrollera fiskefartygens verksamhet till havs. Det är dyrt och inte i sig en garanti för att reglerna följs. Kontroller görs därför i alla led i kedjan – från fartyg till försäljare.
Fiskefartygen får inte ens lämna hamnen utan en giltig fiskelicens.
Man gör fortfarande kontroller till havs, men främst

  • i hamnar där fisken tas i land eller lastas om
  • under transport
  • i beredningsanläggningar
  • på fiskmarknader.

I varje led i produktionskedjan och för varje sändning av fisk ska det finnas uppgift om att fisken är fångad lagligt.
Standarder för alla dessa olika inspektioner läggs fast på EU-nivå.
Kontrollsystemet gäller all fiskeverksamhet i EU:s vatten och allt fiske som fiskefartyg från EU och EU-medborgare bedriver, oberoende av var de fiskar. Det gäller också fritidsfiske av känsliga fiskbestånd och vattenbruk som omfattas av regler på EU-nivå, t.ex. ålfiske och visst fritidsfiske av blåfenad tonfisk.