Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Sistem nadzora – področje uporabe

Sistem EU za nadzor ribištva
Preverjanje pravilnosti evidenc ribolovnih dejavnostih je pomemben vidik nadzora. © Lionel Flageul

Nadzor ribištva ne zajema samo nadzora ribiških dejavnosti na morju, ki je drag in sam po sebi ne more zagotoviti spoštovanja predpisov. Nadzor se izvaja tudi na vseh točkah proizvodne verige od ribiške ladje do trgovca.
Ribiška plovila brez veljavnega dovoljenja za ribolov ne smejo izpluti iz pristanišča.
Čeprav inšpektorji še vedno opravljajo nadzor na morju, se zdaj strožji nadzor izvaja:

  • v pristaniščih, kjer ribe iztovarjajo ali pretovarjajo;
  • med prevozom;
  • v tovarnah za predelavo rib;
  • na tržnicah za prodajo rib.

V kateri koli fazi proizvodne verige in za vsako pošiljko rib je treba predložiti dokaze o tem, da so bile ribe ujete zakonito.
Pravila za različne vrste nadzora se določijo na ravni EU.
Sistem nadzora se uporablja za vse ribolovne dejavnosti v vodah EU in za ves ribolov, ki ga izvajajo ribiška plovila in državljani EU, ne glede na to, kje lovijo. Uporablja se tudi za ljubiteljski ribolov občutljivih staležev rib in za ribogojstvo, če za njiju veljajo pravila EU – denimo za ribolov jegulje ali za nekatere vrste ljubiteljskega ribolova modroplavutega tuna.