Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Zakres systemu kontroli

Unijny system kontroli rybołówstwa
Jednym z istotnych elementów kontroli jest sprawdzanie, czy raportowanie połowów jest prawidłowe. © Lionel Flageul

Kontrola rybołówstwa nie polega tylko na sprawdzaniu działań rybaków na morzu, co jest drogie i nie stanowi samo w sobie gwarancji, że przepisy są przestrzegane. Z tego powodu kontrole przeprowadza się na każdym etapie - od statku rybackiego do sprzedawcy detalicznego.
Statki połowowe nie mogą nawet wypłynąć z portu bez ważnego pozwolenia na połowy.
Chociaż nadal prowadzi się kontrole na morzu, główne działania kontrolne dotyczą obecnie:

  • portów, w których następuje wyładunek lub przeładunek ryb,
  • transportu ryb,
  • zakładów przetwórstwa ryb,
  • rynków, gdzie sprzedaje się ryby.

Na każdym etapie łańcucha produkcji, dla każdej partii ryb, należy przedstawić informacje pozwalające stwierdzić, że ryby złowiono legalnie.
Normy dla tych wszystkich rodzajów inspekcji ustanawia się na szczeblu unijnym.
System kontroli ma zastosowanie do wszystkich działań połowowych na wodach UE i wszystkich połowów prowadzonych przez statki rybackie UE i obywateli UE, bez względu na miejsce połowów. Ponadto system ten stosuje się do połowów rekreacyjnych dotyczących wrażliwych stad ryb oraz do akwakultury, jeżeli są one objęte przepisami unijnymi - na przykład połowów węgorza lub niektórych połowów rekreacyjnych tuńczyka błękitnopłetwego.