Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Reikwijdte van het controlesysteem

EU-systeem voor visserijcontroles
Controle op de juistheid van visserijverslagen is een belangrijk aspect van de visserijcontrole. © Lionel Flageul

Visserijcontrole betekent niet alleen het nagaan wat vissers op zee doen. Hoe intensief en duur die controles ook zijn, ze zijn niet voldoende om naleving van de regels te garanderen. In alle fasen van de keten van de boot naar de winkel worden daarom controles uitgevoerd.
Vissersboten mogen zelfs de haven niet verlaten zonder een geldige visvergunning.
Hoewel er nog steeds op zee gecontroleerd wordt, ligt de nadruk nu op controles:

  • in havens waar de vis aan land wordt gebracht of wordt overgeladen
  • tijdens het transport
  • in visverwerkingsfabrieken
  • op markten waar vis verkocht wordt.

Tijdens de gehele productieketen moet voor elke lading vis informatie worden verstrekt waaruit blijkt dat de vis legaal gevangen is.
De normen voor al deze controles worden op EU-niveau vastgesteld.
Het controlesysteem is van toepassing op visserij in EU-wateren en alle visserij door EU-schepen en EU-burgers, waar deze ook vissen. Het geldt ook voor recreatieve visserij op gevoelige vispopulaties en aquacultuur, voor zover deze onder de EU-regels vallen, bijvoorbeeld voor de visserij op paling of bepaalde recreatieve tonijnvangst.