Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Ambitu tas-sistema ta' kontroll

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd
Aspett importanti tal-kontroll hu li jiġi vverifikat li r-reġistri tal-attivitajiet tas-sajd huma korretti. © Lionel Flageul

Il-kontroll tas-sajd ma jikkonsistix biss fil-verifika tal-attivitajiet tas-sajd fil-baħar, li tqum ħafna flus u ma tistax tiżgura li r-regoli jitħarsu. Il-verifiki jsiru f'kull punt tal-katina tal-produzzjoni, mid-dgħajsa sal-bejjiegħa.
Il-bastimenti tas-sajd ma jistgħux iħallu l-port mingħajr liċenzja valida biex jistadu.
Għalkemm għadhom isiru kontrolli fuq il-baħar, issa l-enfasi qiegħed:

  • fil-portijiet fejn jinħatt jew jiġi trasbordat il-ħut
  • fit-trasport tal-ħut
  • fil-fabbriki li jipproċessaw il-ħut
  • fis-swieq fejn jinbiegħ il-ħut.

F'kull stadju matul il-katina tal-produzzjoni, għal kull konsenja ta' ħut, għandha tiġi pprovduta informazzjoni li turi li l-ħut inqabad b'mod legali.
L-istandards għal dawn it-tipi differenti ta' spezzjonijiet huma stabbiliti fil-livell tal-UE.
Is-sistema ta' kontroll tapplika għall-attivitajiet kollha tas-sajd fl-ibħra tal-UE, u għas-sajd kollu mid-dgħajjes tal-UE u ċ-ċittadini tal-UE, kull fejn jistgħu jistadu. Tapplika wkoll għas-sajd rikreattiv ta' stokkijiet ta' ħut sensittivi u għall-akkwakultura sakemm huma koperti mir-regoli fil-livell tal-UE, ngħidu aħna, is-sajd għall-aringi jew għall-ċertu sajd rikreattiv għat-tonn.