Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Kontroles sistēmas darbības joma

ES zvejas kontroles sistēmaSvarīgs kontroles aspekts ir pārbaudes, kurās pārliecinās par zvejas darbību pārskatu precizitāti. © Lionel Flageul

Zvejas kontrole nenozīmē vienīgi zvejnieku darbību pārbaudes jūrā. Šādas pārbaudes ir dārgas, un ar tām vien nevar garantēt noteikumu ievērošanu. Tiek veiktas arī citas pārbaudes visā ķēdē, sākot ar kuģi un beidzot ar mazumtirgotāju.

Zvejas kuģi bez derīgas zvejas atļaujas pat nedrīkst atstāt ostu.

Lai gan pārbaudes jūrā joprojām veic, pašreiz īpašu uzmanību pievērš pārbaudēm

  • ostās, kur zivis izkrauj vai pārkrauj,
  • transportēšanas laikā,
  • zivju pārstrādes rūpnīcās,
  • tirgos, kur zivis pārdod.

Visā ražošanas ķēdē ir jābūt pieejamai informācijai, kas attiecībā uz katru partiju apliecina, ka zivis nozvejotas likumīgi.

Noteikumi, kas regulē šos dažādos inspicēšanas veidus, ir definēti ES līmenī.

Šī kontroles sistēma attiecas uz visām zvejas darbībām ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, kā arī ES zvejas kuģu un ES pilsoņu zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos. Tā attiecas arī uz amatierzvejas darbībām, kuru mērķis ir jutīgi zivju krājumi un akvakultūras zivju resursi, ciktāl šīs darbības regulē ES līmenī, piemēram, tā attiecas uz zušu zveju vai atsevišķām zilo tunzivju amatierzvejas darbībām.