Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kontroles sistēmas darbības joma

ES zvejas kontroles sistēmaSvarīgs kontroles aspekts ir pārbaudes, kurās pārliecinās par zvejas darbību pārskatu precizitāti. © Lionel Flageul

Zvejas kontrole nenozīmē vienīgi zvejnieku darbību pārbaudes jūrā. Šādas pārbaudes ir dārgas, un ar tām vien nevar garantēt noteikumu ievērošanu. Tiek veiktas arī citas pārbaudes visā ķēdē, sākot ar kuģi un beidzot ar mazumtirgotāju.

Zvejas kuģi bez derīgas zvejas atļaujas pat nedrīkst atstāt ostu.

Lai gan pārbaudes jūrā joprojām veic, pašreiz īpašu uzmanību pievērš pārbaudēm

  • ostās, kur zivis izkrauj vai pārkrauj,
  • transportēšanas laikā,
  • zivju pārstrādes rūpnīcās,
  • tirgos, kur zivis pārdod.

Visā ražošanas ķēdē ir jābūt pieejamai informācijai, kas attiecībā uz katru partiju apliecina, ka zivis nozvejotas likumīgi.

Noteikumi, kas regulē šos dažādos inspicēšanas veidus, ir definēti ES līmenī.

Šī kontroles sistēma attiecas uz visām zvejas darbībām ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, kā arī ES zvejas kuģu un ES pilsoņu zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos. Tā attiecas arī uz amatierzvejas darbībām, kuru mērķis ir jutīgi zivju krājumi un akvakultūras zivju resursi, ciktāl šīs darbības regulē ES līmenī, piemēram, tā attiecas uz zušu zveju vai atsevišķām zilo tunzivju amatierzvejas darbībām.