Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries’ inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kontrolės sistemos taikymo sritis

ES žuvininkystės kontrolės sistema
Svarbi kontrolės dalis – tikrinti, ar teisingi žvejybos veiklos įrašai. © Lionel Flageul

Žuvininkystės kontrolė – tai ne tik žvejų veiklos jūroje patikra, kuri brangiai kainuoja ir kuria viena negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Patikros vykdomos kiekviename grandinės nuo žvejybos laivo iki mažmenininko etape.
Galiojančio leidimo žvejoti neturintiems žvejybos laivams net neleidžiama išplaukti iš uosto.
Nors patikros jūroje tebevykdomos, daugiausiai dėmesio dabar skiriama patikroms:

  • uostuose, kuriuose iškraunamos arba perkraunamos žuvys,
  • gabenant žuvis,
  • gamyklose, kuriose žuvys perdirbamos,
  • turguose, kuriose žuvys parduodamos.

Kiekviename gamybos grandinės etape ir apie kiekvieną žuvų siuntą turi būti pateikta informacijos, įrodančios, kad žuvys buvo sužvejotos teisėtai.
Visų šių skirtingų rūšių patikrų reikalavimai nustatyti ES lygmeniu.
Kontrolės sistema taikoma visai ES vandenyse vykdomai ir visai ES žvejybos laivų bei ES piliečių, kad ir kur jie žvejotų, vykdomai žvejybos veiklai. Ji taikoma ir pramoginei pažeidžiamų išteklių žuvų žvejybai bei akvakultūrai tiek, kiek joms taikomos ES lygmens taisyklės, pavyzdžiui, ungurių žvejybai arba tam tikrai pramoginei paprastųjų tunų žvejybai.