Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.

Valvontajärjestelmän soveltamisala

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä
Kalastustoimintaraporttien oikeellisuuden tarkastaminen on tärkeä osa kalastuksenvalvontaa. © Lionel Flageul

Kalastuksenvalvonnalla ei tarkoiteta pelkästään kalastajien merellä harjoittaman toiminnan tarkastamista, joka on kallista eikä riitä yksin varmistamaan, että sääntöjä noudatetaan. Tarkastuksia tehdään ketjun jokaisessa vaiheessa kalastusalukselta vähittäiskaupan tasolle asti.
Kalastusalukset eivät saa edes lähteä satamasta ilman voimassaolevaa kalastuslupaa.
Vaikka tarkastuksia tehdään edelleen merelläkin, pääpaino on nykyisin tarkastuksissa, joita tehdään:

  • satamissa, joissa kalat puretaan tai jälleenlaivataan
  • kuljetuksen aikana
  • kalanjalostuslaitoksissa
  • markkinoilla, joilla kalaa myydään.

Jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa ja jokaisen kalaerän osalta on annettava tiedot, jotka osoittavat, että kalat on pyydetty laillisesti.
Näihin kaikkiin eri tarkastuksiin sovellettavat vaatimukset vahvistetaan EU:n tasolla.
Valvontajärjestelmää sovelletaan kaikkeen EU:n vesillä harjoitettavaan ja kaikkeen EU:n kalastusalusten ja EU:n kansalaisten missä tahansa harjoittamaan kalastustoimintaan. Sitä sovelletaan myös herkkiin kalakantoihin kohdistettuun virkistyskalastukseen sekä vesiviljelyyn, sikäli kuin ne kuuluvat EU:n tason sääntöjen piiriin. Esimerkiksi ankeriaan kalastus tai tietty tonnikalan virkistyskalastus ovat valvonnan kohteena.