Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Valvontajärjestelmän soveltamisala

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä
Kalastustoimintaraporttien oikeellisuuden tarkastaminen on tärkeä osa kalastuksenvalvontaa. © Lionel Flageul

Kalastuksenvalvonnalla ei tarkoiteta pelkästään kalastajien merellä harjoittaman toiminnan tarkastamista, joka on kallista eikä riitä yksin varmistamaan, että sääntöjä noudatetaan. Tarkastuksia tehdään ketjun jokaisessa vaiheessa kalastusalukselta vähittäiskaupan tasolle asti.
Kalastusalukset eivät saa edes lähteä satamasta ilman voimassaolevaa kalastuslupaa.
Vaikka tarkastuksia tehdään edelleen merelläkin, pääpaino on nykyisin tarkastuksissa, joita tehdään:

  • satamissa, joissa kalat puretaan tai jälleenlaivataan
  • kuljetuksen aikana
  • kalanjalostuslaitoksissa
  • markkinoilla, joilla kalaa myydään.

Jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa ja jokaisen kalaerän osalta on annettava tiedot, jotka osoittavat, että kalat on pyydetty laillisesti.
Näihin kaikkiin eri tarkastuksiin sovellettavat vaatimukset vahvistetaan EU:n tasolla.
Valvontajärjestelmää sovelletaan kaikkeen EU:n vesillä harjoitettavaan ja kaikkeen EU:n kalastusalusten ja EU:n kansalaisten missä tahansa harjoittamaan kalastustoimintaan. Sitä sovelletaan myös herkkiin kalakantoihin kohdistettuun virkistyskalastukseen sekä vesiviljelyyn, sikäli kuin ne kuuluvat EU:n tason sääntöjen piiriin. Esimerkiksi ankeriaan kalastus tai tietty tonnikalan virkistyskalastus ovat valvonnan kohteena.