Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kontrollisüsteemi reguleerimisala

ELi kalanduskontrolli süsteem
Püügitegevuse protokollide õigsuse kindlaks tegemine on kontrolli oluline osa. © Lionel Flageul

Kalanduskontroll ei kujuta endast mitte üksnes kalurite tegevuse jälgimist merel, mis on kulukas ning millega ei suudetakski tagada eeskirjade järgimist. Kontrolle teostatakse tegevusahela igas etapis alates saagi laevalolekust kuni selle jõudmiseni jaemüüjale.
Kalalaevadel ei lubata ilma kehtiva püügiloata isegi sadamast lahkuda.
Kuigi kontrollid toimuvad ka merel, pööratakse nüüd enim tähelepanu kontrollile:

  • sadamates, kus saak lossitakse või laaditakse ümber;
  • transpordi käigus;
  • kalatöötlemistehastes;
  • turgudel, kus kala müüakse.

Tootmisahela igas etapis tuleb iga kalapartii puhul esitada teave, mis tõendab kõnealuse kala seaduslikku püüdmist.
Kõik need erinevad inspekteerimisstandardid kehtestatakse ELi tasandil.
Kontrollisüsteemi kohaldatakse kogu ELi vetes toimuva püügitegevuse ning kogu ELi kalalaevade ja ELi kodanike teostatava püügitegevuse suhtes, olenemata sellest, kus nad kala püüavad. Seda kohaldatakse ka tundlike kala- või vesiviljelusliikide harrastuspüügi suhtes sellises ulatuses, kuivõrd nad on hõlmatud ELi tasandi eeskirjadega – näiteks angerjapüügi või hariliku tuuni teatava harrastuspüügi puhul.