Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Tellige meie e-uudiskiri
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Kontekst
Uudised
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Kontrollisüsteemi reguleerimisala

ELi kalanduskontrolli süsteem
Püügitegevuse protokollide õigsuse kindlaks tegemine on kontrolli oluline osa. © Lionel Flageul

Kalanduskontroll ei kujuta endast mitte üksnes kalurite tegevuse jälgimist merel, mis on kulukas ning millega ei suudetakski tagada eeskirjade järgimist. Kontrolle teostatakse tegevusahela igas etapis alates saagi laevalolekust kuni selle jõudmiseni jaemüüjale.
Kalalaevadel ei lubata ilma kehtiva püügiloata isegi sadamast lahkuda.
Kuigi kontrollid toimuvad ka merel, pööratakse nüüd enim tähelepanu kontrollile:

  • sadamates, kus saak lossitakse või laaditakse ümber;
  • transpordi käigus;
  • kalatöötlemistehastes;
  • turgudel, kus kala müüakse.

Tootmisahela igas etapis tuleb iga kalapartii puhul esitada teave, mis tõendab kõnealuse kala seaduslikku püüdmist.
Kõik need erinevad inspekteerimisstandardid kehtestatakse ELi tasandil.
Kontrollisüsteemi kohaldatakse kogu ELi vetes toimuva püügitegevuse ning kogu ELi kalalaevade ja ELi kodanike teostatava püügitegevuse suhtes, olenemata sellest, kus nad kala püüavad. Seda kohaldatakse ka tundlike kala- või vesiviljelusliikide harrastuspüügi suhtes sellises ulatuses, kuivõrd nad on hõlmatud ELi tasandi eeskirjadega – näiteks angerjapüügi või hariliku tuuni teatava harrastuspüügi puhul.