Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Kontrolsystemets omfang

EU's fiskerikontrolsystem
En vigtig del af kontrollen er at gennemgå fiskeridokumentation. © Lionel Flageul

Fiskerikontrol handler ikke kun om at tjekke, hvad fiskerne foretager sig ude på havet. Det er nemlig dyrt og er ikke i sig selv en garanti for, at reglerne bliver fulgt. Der foretages derfor kontrol på alle trin – såvel ombord på fartøjet som i fiskebutikken.
Fiskerfartøjerne kan faktisk ikke forlade havnen uden en gyldig fiskerilicens.
En del af kontrollen foretages stadig til havs, men EU lægger i stigende grad vægt på:

  • Kontrol i havnen, hvor fisken landes eller omlades
  • Kontrol under transporten
  • Kontrol hos forarbejdningsvirksomhederne
  • Kontrol på markeder og i butikker.

I hvert enkelt led af produktionskæden og for hvert parti fisk skal man dokumentere, at fisken er fanget på lovlig vis.
Standarderne for alle disse forskellige inspektionsformer fastlægges på EU-plan.
Kontrolsystemet omfatter alle former for fiskeri i EU-farvande og alt fiskeri, der foretages af EU-fiskerfartøjer og EU-borgere, uanset hvor det foregår. Det gælder også lystfiskeri af sårbare fiskebestande og dambrug, hvis de er omfattet af EU-regler – f.eks. ålefiskeri og lystfiskeri af tunfisk.