Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Působnost kontrolního systému

Systém kontroly rybolovu EU
Důležitou součástí kontroly rybolovu je ověřování správnosti záznamů o rybolovných činnostech. © Lionel Flageul

Kontrola rybolovu nespočívá pouze v kontrolování činnosti rybářů na moři. Nevýhodou kontrol na moři je jejich nákladnost. Navíc by samy o sobě nestačily k tomu, aby se předpisy skutečně dodržovaly. Kontroly se proto vztahují na všechny činnosti rybolovu a všechny jejich účastníky, od rybářských lodí až po prodejce.
Pokud nemají rybářská plavidla k rybolovu platnou licenci, je jim dokonce zakázáno vyplout z přístavu.
Přestože se tedy nadále kontroluje i na moři, kontroly se nyní především provádějí:

  • v přístavech, kde se ryby vykládají nebo překládají
  • během přepravy
  • ve zpracovatelských závodech
  • na trzích, kde se ryby prodávají

Ve všech stadiích produkce a s každou zásilkou ryb se povinně prokazuje, že byly ryby uloveny legálně.
Na úrovni EU jsou stanoveny všechny druhy kontrol a inspekcí.
Kontrolní systém se vztahuje na všechny činnosti rybolovu ve vodách EU a na veškerý rybolov prováděný rybářskými plavidly EU a státními příslušníky EU, ať už probíhá kdekoli na světě. Pod tento systém rovněž spadá rekreační rybolov citlivých populací ryb a akvakultura, pokud se na ně vztahují předpisy EU (tak tomu je např. u lovu úhořů nebo některých druhů rekreačního lovu tuňáka obecného).