Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Působnost kontrolního systému

Systém kontroly rybolovu EU
Důležitou součástí kontroly rybolovu je ověřování správnosti záznamů o rybolovných činnostech. © Lionel Flageul

Kontrola rybolovu nespočívá pouze v kontrolování činnosti rybářů na moři. Nevýhodou kontrol na moři je jejich nákladnost. Navíc by samy o sobě nestačily k tomu, aby se předpisy skutečně dodržovaly. Kontroly se proto vztahují na všechny činnosti rybolovu a všechny jejich účastníky, od rybářských lodí až po prodejce.
Pokud nemají rybářská plavidla k rybolovu platnou licenci, je jim dokonce zakázáno vyplout z přístavu.
Přestože se tedy nadále kontroluje i na moři, kontroly se nyní především provádějí:

  • v přístavech, kde se ryby vykládají nebo překládají
  • během přepravy
  • ve zpracovatelských závodech
  • na trzích, kde se ryby prodávají

Ve všech stadiích produkce a s každou zásilkou ryb se povinně prokazuje, že byly ryby uloveny legálně.
Na úrovni EU jsou stanoveny všechny druhy kontrol a inspekcí.
Kontrolní systém se vztahuje na všechny činnosti rybolovu ve vodách EU a na veškerý rybolov prováděný rybářskými plavidly EU a státními příslušníky EU, ať už probíhá kdekoli na světě. Pod tento systém rovněž spadá rekreační rybolov citlivých populací ryb a akvakultura, pokud se na ně vztahují předpisy EU (tak tomu je např. u lovu úhořů nebo některých druhů rekreačního lovu tuňáka obecného).