Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Încălcări ale legislaţiei şi sancţiuni

Sistemul comunitar al punctelor de penalizare pentru încălcarea gravă a legislaţiei în domeniul pesc

Pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor în toate statele membre şi pentru a armoniza sancţiunile prevăzute pentru încălcarea legislaţiei, UE a întocmit o listă a infracţiunilor grave la adresa normelor privind pescuitul. Statele membre trebuie să includă în legislaţia naţională sancţiuni eficiente de descurajare, proporţionale cu gravitatea faptelor şi să garanteze respectarea normelor.

De la data de 1 ianuarie 2012, statele membre vor trebui să dispună de un sistem al punctelor de penalizare pentru infracţiuni grave.

În baza acestuia, autorităţile naţionale trebuie:

  • să evalueze presupusele infracţiuni comise de navele aflate sub pavilion propriu, folosind definiţiile standard propuse de UE
  • să impună un număr predefinit de puncte de penalizare navelor implicate în infracţiuni grave (punctele se înregistrează în registrul naţional al infracţiunilor comise la adresa normelor privind pescuitul)
  • să suspende licenţa unei nave pe o perioadă de 2, 4, 8 sau 12 luni, în cazul în care aceasta a acumulat numărul predefinit de puncte de penalizare pe parcursul a 3 ani.

Punctele de penalizare se vor aplica licenţei de pescuit aferente navei în cauză, astfel încât vor rămâne valabile chiar şi în cazul în care se schimbă proprietarul.

Reglementările detaliate privind sistemul punctelor de penalizare au fost elaborate de către UE, în strânsă cooperare cu guvernele statelor membre.

De asemenea, statele membre vor avea obligaţia de a institui un sistem de puncte de penalizare pentru proprietarii de nave.

Sistemul punctelor de penalizare nu introduce sancţiuni noi şi nu intră în contradicţie cu puterea discreţionară de care dispun judecătorii naţionali în evaluarea faptelor şi a gravităţii comportamentului vizat.

Documente oficiale

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006