Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Documente relevante

Sistemul punctelor de penalizare English (en)

Legislația privind măsurile de conservare, inclusiv controlul (EUR-Lex)

Actualitate
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Încălcări ale legislației și sancțiuni

Sistemul UE al punctelor de penalizare pentru încălcarea gravă a legislației în domeniul pescuitului

Pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor în toate statele membre și pentru a armoniza sancțiunile prevăzute pentru încălcarea legislației, UE a întocmit o listă a infracțiunilor grave la adresa normelor privind pescuitul. Țările UE trebuie să includă în legislația lor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive și să se asigure că normele sunt respectate.

De la 1 ianuarie 2012, toate țările din UE trebuie să fi introdus un sistem de puncte de penalizare pentru încălcările grave ale legislației. În baza acestuia, autoritățile naționale trebuie:

  • să evalueze pretinsele infracțiuni comise de navele aflate sub pavilionul propriu, folosind definițiile standard propuse de UE
  • să impună un număr predefinit de puncte de penalizare navelor implicate în infracțiuni grave (punctele se înregistrează în registrul național al infracțiunilor comise la adresa normelor privind pescuitul)
  • să suspende licența unei nave pe o perioadă de 2, 4, 8 sau 12 luni, în cazul în care aceasta a acumulat numărul predefinit de puncte de penalizare pe parcursul a trei ani.

Punctele de penalizare se vor aplica licenței de pescuit atribuite unei nave, de aceea vor rămâne valabile chiar și în cazul în care se schimbă proprietarul.

Reglementările detaliate privind sistemul punctelor de penalizare au fost elaborate de către UE, în cooperare cu guvernele statelor membre.

Statele membre vor avea obligația de a institui un sistem de puncte de penalizare și pentru proprietarii de nave.

Sistemul punctelor de penalizare nu introduce sancțiuni noi și nu intră în contradicție cu puterea discreționară de care dispun judecătorii naționali în evaluarea faptelor și a gravității comportamentului vizat.

Comisia poate verifica aplicarea, în țările UE, a sistemelor de sancționare care pot implica prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii despre prelucrarea acestor date și despre drepturile persoanelor vizate, consultați declarația specifică de confidențialitate pdf - 29 KB [29 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Documente oficiale

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006