Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Ksur u sanzjonijiet

Sistema ta' punti tal-UE għal ksur serju fil-qasam tas-sajd

Biex jiġi żgurat li r-regoli tas-sajd jiġu applikati bl-istess mod fil-pajjiżi membri kollha, u biex is-sanzjonijiet għall-ksur jiġu armonizzati, l-UE stabbiliet lista ta' ksur serju tar-regoli tal-politika komuni tas-sajd. Fil-leġiżlazzjoni tagħhom, l-Istati Membri tal-UE għandhom jinkludu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, u jiżguraw li r-regoli jiġu rispettati.

Mill-1 ta' Jannar 2012, l-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema ta' punti għall-ksur serju. Permezz tal-iskema, l-awtoritajiet nazzjonali se jkunu jistgħu:

  • jevalwaw il-ksur allegat li jinvolvi bastimenti rreġistrati taħt il-bandiera tagħhom, skont id-definizzjonijiet standard tal-UE
  • jimponu numru predefinit ta' punti fuq il-bastimenti involuti fi ksur serju (il-punti huma rreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-ksur fil-qasam tas-sajd)
  • jissospendu l-liċenzja tal-bastiment għal 2, 4, 8 jew 12-il xahar meta jiġu akkumulati numru predefinit ta' punti fuq perjodu ta' 3 snin.

Il-punti jiġu attribwiti lil-liċenzja tas-sajd li hi marbuta ma' bastiment, biex jibqgħu mal-bastiment anke jekk dan jinbiegħ lil proprjetarju ġdid.

Ir-regoli dettaljati tas-sistema tal-punti tfasslu fil-livell tal-UE f'kooperazzjoni mill-qrib mal-gvernijiet tal-UE.

Il-pajjiżi tal-UE se jiġu mitluba wkoll jistabbilixxu sistema ta' punti għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd.

Is-sistema ta' punti ma tintroduċix sanzjonijiet ġodda u ma tinterferixxix mal-poter diskrezzjonarju tal-imħallef nazzjonali meta jevalwa l-fatti tal-każ u l-gravità tal-komportament fil-kwistjoni.

Dokumenti uffiċjali

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006