Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Kontenut relatat

Ksur u sanzjonijiet

Sistema ta' punti tal-UE għal ksur serju fil-qasam tas-sajd

Biex jiġi żgurat li r-regoli tas-sajd jiġu applikati bl-istess mod fil-pajjiżi membri kollha, u biex is-sanzjonijiet għall-ksur jiġu armonizzati, l-UE stabbilixxiet lista ta' ksur serju tar-regoli tal-politika komuni tas-sajd. Fil-leġiżlazzjoni tagħhom il-pajjiżi tal-UE għandhom jinkludu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, u jiżguraw li r-regoli jiġu rispettati.

Mill-1 ta' Jannar 2012, il-pajjiżi tal-UE għandhom jintroduċu sistema ta' punti għal ksur serju. Permezz tal-iskema, l-awtoritajiet nazzjonali se jkunu jistgħu:

  • jevalwaw il-ksur allegat li jinvolvi bastimenti rreġistrati taħt il-bandiera tagħhom, skont id-definizzjonijiet standard tal-UE
  • jimponu numru predefinit ta' punti fuq il-bastimenti involuti fi ksur serju (il-punti huma rreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-ksur fil-qasam tas-sajd)
  • jissospendu l-liċenzja tal-bastiment għal 2, 4, 8 jew 12-il xahar meta jiġu akkumulati numru predefinit ta' punti fuq perjodu ta' 3 snin.

Il-punti jiġu attribwiti lil-liċenzja tas-sajd li hi marbuta ma' bastiment, biex jibqgħu mal-bastiment anke jekk dan jinbiegħ lil proprjetarju ġdid.

Ir-regoli dettaljati tas-sistema tal-punti tfasslu fil-livell tal-UE f'kooperazzjoni mill-qrib mal-gvernijiet tal-UE.

Il-pajjiżi tal-UE se jiġu mitluba wkoll jistabbilixxu sistema ta' punti għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd.

Is-sistema ta' punti ma tintroduċix sanzjonijiet ġodda u ma tinterferixxix mal-poter diskrezzjonarju tal-imħallef nazzjonali meta jevalwa l-fatti tal-każ u l-gravità tal-komportament inkwistjoni.

Il-Kummissjoni tista’ tivverifika l-applikazzjoni tas-sistemi ta’ sanzjonar fil-pajjiżi tal-UE li jistgħu jinvolvu l-ipproċessar tad-dejta personali. Għal aktar informazzjoni dwar dan l-ipproċessar u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta ara d-dikjarazzjoni speċifika dwar il-privatezza pdf - 29 KB [29 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Dokumenti uffiċjali

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006