Fisheries

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Search
Līdzīga tematika
News
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries’ inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Pārkāpumi un sodi

Smagu zvejas noteikumu pārkāpumu uzskaites punktu sistēma ES

Lai nodrošinātu zvejas noteikumu vienādu piemērojumu visās dalībvalstīs un lai saskaņotu sodus, ko piemēro par pārkāpumiem, ES ir izveidojusi sarakstu, kurā uzskaitīti smagi kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumi. ES valstīm savos tiesību aktos jāparedz efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi un jāgādā, lai noteikumi tiktu ievēroti.

No 2012. gada 1. janvāra valstīs jābūt ieviestai smagu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai. Saskaņā ar šo sistēmu valsts iestādes

  • pēc ES standarta definīcijām novērtē pārkāpumus, kas saistīti ar attiecīgajā valstī reģistrētajiem kuģiem;
  • piešķir iepriekš noteiktu soda punktu skaitu smagos pārkāpumos iesaistītajiem kuģiem (punktus reģistrē īpašā zvejas pārkāpumu uzskaites reģistrā);
  • aptur kuģa licenci uz 2, 4, 8 vai 12 mēnešiem, ja 3 gados ir uzkrāts zināms punktu skaits.

Punkti ir sasaistīti ar kuģa zvejas atļauju, tāpēc tie kuģim saglabājas pat tad, kad to pārdod citam īpašniekam.

ES ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstu valdībām ir sīki izstrādājusi noteikumus par šo punktu sistēmu.

ES dalībvalstīm būs jāizveido punktu sistēma zvejas kuģu kapteiņiem.

Šī punktu sistēma neievieš jaunus sodus un neskar valsts tiesneša tiesības lemt pēc saviem ieskatiem, novērtējot lietas faktus un konkrētā pārkāpuma smagumu.

Komisija var pārbaudīt, kā ES valstis piemēro šīs sankciju sistēmas; tā var pārbaudīt arī to, kā tiek apstrādāti personas dati. Lasiet vairāk par šādu datu apstrādi un fizisko personu tiesībām īpašajā konfidencialitātes paziņojumā pdf - 29 KB [29 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Oficiālie dokumenti

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006