Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Pažeidimai ir nuobaudos

ES baudos taškų už šiurkščius žuvininkystės taisyklių pažeidimus sistema

Siekiant, kad žuvininkystės taisyklės būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse, o nuobaudos už pažeidimus būtų suderintos, sudarytas šiurkščių ES bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimų sąrašas. ES valstybės narės į savo teisės aktus turi įtraukti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas nuobaudas ir užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės turėtų būti įdiegusios baudos taškų už šiurkščius pažeidimus sistemą. Įdiegus šią sistemą nacionalinės valdžios institucijos:

  • naudodamosi standartinėmis ES apibrėžtimis vertins pažeidimus, dėl kurių įtariami su jų vėliava plaukiojantys laivai;
  • šiurkščius pažeidimus padariusiems laivams skirs nustatytą skaičių baudos taškų (taškai registruojami nacionaliniame žuvininkystės taisyklių pažeidimų registre);
  • 2, 4, 8 arba 12 mėnesių sustabdys laivo licencijos galiojimą, jei per trejus metus bus surinktas nustatytas taškų skaičius.

Taškai skiriami su laivu susietai žvelybos licencijai, taigi juos laivas turės net ir tuo atveju, jei bus parduotas naujam savininkui.

Išsamios taškų sistemos taisyklės parengtos ES lygmeniu glaudžiai bendradarbiaujant su ES šalių vyriausybėmis.

ES šalys taip pat turės nustatyti taškų sistemas, taikomas žvejybos laivų kapitonams.

Šia taškų sistema neįvedamos naujos nuobaudos ir ji nevaržo valstybių narių teisėjų laisvės įvertinti įvykius ir pažeidimo sunkumą.

Oficialūs dokumentai

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006