Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Tellige meie e-uudiskiri
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Kontekst
Uudised
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Rikkumised ja karistused

Tõsiste rikkumiste korral kohaldatav ELi punktisüsteem

Selleks et tagada kalanduseeskirjade ühesugune kohaldamine kõikides liikmesriikides ning selleks, et ühtlustada rikkumiste karistamist, on EL koostanud nimekirja ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsistest rikkumistest. ELi liikmesriigid peavad oma õigusaktidega kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad meetmed ning tagama eeskirjade järgimise.

Alates 1. jaanuarist 2012 peavad liikmesriigid kasutusele võtma tõsiseid rikkumisi kajastava punktisüsteemi. Kava kohaselt riiklikud ametiasutused:

  • hindavad väidetavaid rikkumisi, millega on seotud nende lipu all sõitvad alused, kasutades selleks standardseid ELi määratlusi;
  • määravad tõsiste rikkumistega seotud alustele kindla arvu karistuspunkte (mis registreeritakse kalandusalaste õigusrikkumiste riiklikus registris);
  • peatavad aluse püügiloa 2, 4, 8 või 12 kuuks, kui kolme aasta jooksul koguneb sellele teatav punktisumma.

Punktid seotakse alusele antud kalapüügiloaga ning need jäävad alusega seotuks ka siis, kui see müüakse uuele omanikule.

Punktisüsteemi käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad on koostatud ELi tasandil, tihedas koostöös ELi liikmesriikide valitsustega.

ELi liikmesriigid peavad punktisüsteemi kehtestama ka kalalaevade kaptenite suhtes.

Punktisüsteemiga ei viida sisse uusi karistusi ning see ei sega selle riikliku kohtuniku kaalutlusõigust, kes hindab juhtumiga seotud fakte ja vastava käitumise tõsidust.

Ametlikud dokumendid

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006