Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Přestupky a sankce

Bodový systém EU pro ukládání sankcí za závažné přestupky v oblasti rybolovu

Evropské unii jde o to, aby byla pravidla společné rybářské politiky (SRP) uplatňována ve všech členských zemích stejným způsobem a aby byla zároveň zaručena jednotnost sankcí ukládaných za případné přestupky. Z tohoto důvodu Unie vydala seznam závažných porušení pravidel SRP. Členské státy EU musejí do svých právních předpisů zahrnout účinné, přiměřené a odrazující sankce a zajistit, aby byla daná pravidla dodržována.

Od 1. ledna 2012 musejí mít jednotlivé země EU zaveden bodový systém pro ukládání sankcí za závažné nedostatky. V rámci tohoto systému vnitrostátní orgány:

  • posuzují přestupky, jichž se údajně dopustila plavidla registrovaná pod vlajkou dané země, přičemž se použijí standardní definice EU
  • přidělují plavidlům, která se dopustila závažných přestupků, trestné body podle stanovených pravidel (body se zaznamenávají ve vnitrostátním rejstříku přestupků v oblasti rybolovu)
  • odebírají plavidlům licenci na dobu 2, 4, 8 nebo 12 měsíců v případě, že jim byl za poslední tři roky udělen stanovený počet trestných bodů

Body se přidělují k jednotlivým licencím k rybolovu, vztahujícím se k určitému plavidlu. To znamená, že v případě prodeje daného plavidla budou převedeny na nového vlastníka.

Podrobná pravidla bodového systému vypracovala EU v úzké spolupráci s vládami členských států.

Členské země Unie budou rovněž povinny zřídit bodový systém pro velitele rybářských plavidel.

Zmiňovaný bodový systém nezavádí nové sankce ani neomezuje pravomoc vnitrostátních soudů posuzovat skutečnosti daného případu a závažnost daného jednání a poté rozhodnout podle vlastního uvážení.

Komise může ověřit, jak se sankční systém v zemích EU uplatňuje, což může být spojeno se zpracováním osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů, jichž se údaje týkají, najdete v prohlášení o ochraně soukromí pdf - 29 KB [29 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Úřední dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006