Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Нарушения и санкции

Точкова система на ЕС за сериозни нарушения на правилата за рибарство

За да гарантира, че правилата за риболов се прилагат по един и същ начин във всички страни членки, и за да хармонизира начините, по които се санкционират нарушенията, ЕС състави списък със сериозни нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството. Страните от ЕС трябва да включат в своето законодателство ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, и да гарантират спазването на правилата.

От 1 януари 2012 г. страните от Съюза трябваше да въведат точкова система за сериозни нарушения. Съгласно схемата националните власти ще:

  • оценяват нарушенията, извършени от риболовни съдове, плаващи под техен флаг, като използват стандартни определения на ЕС;
  • налагат определен брой наказателни точки на риболовните съдове, извършили сериозни нарушения (точките се записват в национален регистър на нарушенията на правилата за рибарство);
  • прекратяват лиценза на даден риболовен съд за 2, 4, 8 или 12 месеца, когато той натрупа определен брой точки в рамките на тригодишен период.

Точките ще се отнасят до лиценза за риболов, свързан със съответния риболовен кораб, и ще се запазват, дори когато корабът бъде продаден на нов собственик.

Подробните правила за точковата система са изготвени на равнище ЕС в тясно сътрудничество с правителствата на страните членки.

Страните от ЕС ще трябва да въведат точкова система и за капитаните на риболовни кораби.

С точковата система не се въвеждат нови санкции и не се ограничават правомощията на националните съдилища да преценяват фактите по делата и да оценяват тежестта на извършените нарушения.

Комисията може да проверява как се прилагат системите за санкции в страните от ЕС, като това може да включва обработване на лични данни. За повече информация за обработването на данни и за правата на физическите лица вижте специалната декларация за поверителност pdf - 29 KB [29 KB] dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Официални документи

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006