Търсене
Връзки по темата
Новини
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.

Нарушения и санкции

Точкова система на ЕС за сериозни нарушения на правилата за рибарство

За да гарантира, че правилата за риболов се прилагат по един и същ начин във всички страни членки, и за да хармонизира начините, по които се санкционират нарушенията, ЕС състави списък със сериозни нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството. Страните от ЕС трябва да включат в своето законодателство ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, и да гарантират спазването на правилата.

От 1 януари 2012 г. страните от Съюза трябваше да въведат точкова система за сериозни нарушения. Съгласно схемата националните власти ще:

  • оценяват нарушенията, извършени от риболовни съдове, плаващи под техен флаг, като използват стандартни определения на ЕС;
  • налагат определен брой наказателни точки на риболовните съдове, извършили сериозни нарушения (точките се записват в национален регистър на нарушенията на правилата за рибарство);
  • прекратяват лиценза на даден риболовен съд за 2, 4, 8 или 12 месеца, когато той натрупа определен брой точки в рамките на тригодишен период.

Точките ще се отнасят до лиценза за риболов, свързан със съответния риболовен кораб, и ще се запазват, дори когато корабът бъде продаден на нов собственик.

Подробните правила за точковата система са изготвени на равнище ЕС в тясно сътрудничество с правителствата на страните членки.

Страните от ЕС ще трябва да въведат точкова система и за капитаните на риболовни кораби.

С точковата система не се въвеждат нови санкции и не се ограничават правомощията на националните съдилища да преценяват фактите по делата и да оценяват тежестта на извършените нарушения.

Комисията може да проверява как се прилагат системите за санкции в страните от ЕС, като това може да включва обработване на лични данни. За повече информация за обработването на данни и за правата на физическите лица вижте специалната декларация за поверителност pdf - 29 KB [29 KB] dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Официални документи

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006