Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Aby sa v praxi skutočne zabezpečilo uplatňovanie pravidiel, obsahuje spoločná rybárska politika aj kontrolný systém s nevyhnutnými nástrojmi na jeho účinné uplatnenie.

Inšpekcie na mori sú drahé a náročné na zdroje. Európska únia sa podieľa na nákladoch presadzovania pravidiel rybolovu. © CFCA

Na presadzovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky slúži kontrolný systém, ktorý:

  • zabezpečuje, aby sa ulovilo len povolené množstvo rýb
  • zhromažďuje potrebné údaje na riadenie rybolovných možností
  • jasne vymedzuje úlohy členských štátov a Komisie
  • zabezpečuje rovnaké uplatňovanie pravidiel na všetkých rybárov a jednotné sankcie v celej EÚ
  • zabezpečuje možnosť vystopovateľnosti rybárskych výrobkov a kontrolu celého dodávateľského reťazca od rybárskej siete až po pokrm.

Systém je upravený v tzv. kontrolnom nariadení , ktoré nadobudlo platnosť 1. januára 2010 a ktorým sa od základu zmodernizoval prístup EÚ ku kontrole rybárstva. Okrem iného sa systém vďaka nariadeniu zosúladil s prísnymi opatreniami, ktoré EÚ zaviedla v roku 2008 na podporu boja proti nezákonnému rybolovu.

Právne predpisy a úradné dokumenty

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336