Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Is-sistema tal-UE għall-kontroll tas-sajd

Biex jiġi żgurat li r-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd jitħarsu fil-prattika, il-politika għandha wkoll sistema ta' kontroll bl-istrumenti meħtieġa biex tinfurzahom.

L-ispezzjonijiet fil-baħar iqumu ħafna flus u jirrikjedu ħafna riżorsi. L-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-ispiża tal-infurzar. © CFCA

Biex jiġu infurzati r-regoli tal-politika komuni tas-sajd, teżisti sistema ta' kontroll li:

  • tiżgura li jinqabdu biss il-kwantitajiet permessi ta' ħut
  • tiġbor id-dejta meħtieġa għall-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd
  • tiċċara r-rwoli tal-pajjiżi tal-UE u tal-Kummissjoni
  • tiżgura li r-regoli jiġu applikati bl-istess mod, b'sanzjonijiet armonizzati madwar l-UE kollha
  • tiżgura li l-prodotti tal-ħut ikunu jistgħu jiġu intraċċati u vverifikati matul il-katina tal-provvista, mix-xbieki sal-platt.

Is-sistema hi mniżżla fir-Regolament dwar il-Kontroll li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010 u li mmodernizza radikalment il-metodu tal-UE għall-kontroll tas-sajd. B'mod partikolari, ġab is-sistema konformi mal-miżuri rigorużi li l-UE adottat fl-2008 biex tiġġieled kontra s-sajd illegali.

Leġiżlazzjoni u dokumenti uffiċjali

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336