Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

ES zvejas kontroles sistēma

Kopējā zivsaimniecības politika paredz kontroles sistēmu, kuras uzdevums ir garantēt šo noteikumu ievērošanu praksē.

Inspekcijām atklātā jūrā ir vajadzīgi ievērojami līdzekļi un resursi. Eiropas Savienība palīdz finansēt šīs izmaksas.

Lai garantētu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu, ir izveidota kontroles sistēma. Tās mērķis ir nodrošināt, lai

  • tiktu nozvejoti tikai atļautie zivju daudzumi,
  • tiktu vākti dati, kas nepieciešami zvejas tiesību pārvaldībā,
  • tiktu precizēti ES dalībvalstu un Komisijas uzdevumi,
  • zvejniekiem garantētu noteikumu vienādu piemērojumu un visā ES saskaņotus sodus,
  • nodrošinātu izsekojamību un zvejas produktu kontroli visā apgādes ķēdē.

Šī sistēma ir definēta regulā par kontroli . Tā stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī un pilnībā izmainīja ES pieeju šajā jautājumā. Pirmām kārtām šī regula sistēmu saskaņo ar stingrajiem pasākumiem, kurus ES pieņēma 2008. gadā, lai cīnītos pret nelikumīgu zveju.

Tiesību akti un oficiāli dokumenti

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336